Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez bim.edu.pl Wojciech Ciepłucha z siedzibą: Al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków, posiadającą NIP PL6762387851, REGON: 365986863, w celach związanych z korzystaniem z serwisu https://bim.edu.pl. Oświadczam, że zostałem poinformowany o dobrowolności podania danych, jak również o przysługujących prawach do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania.