Zautomatyzowane połączenie DDE z Autodesk Insight 360

349

Ty, Autodesk i AIA: razem dla naszej planety

Nareszcie wszystko jasne. Na zjeździe AIA 2016 przedstawiciele Amerykańskiego Instytutu Architektów oraz firmy Autodesk ogłosili wypuszczenie na rynek nowego, opracowanego wspólnie narzędzia, które zautomatyzuje zapis danych programu AIA 2030 Commitment do Design Data Exchange (DDx). Rozwój otwartego API do DDx ma ułatwić naszej branży prawdziwe partnerstwo w pracy na rzecz ochrony naszej planety, przy jednoczesnym zredukowaniu niedogodności płynącej z ręcznego wprowadzania danych przy użyciu istniejącego procesu.

Nowe, zautomatyzowane połączenie umożliwi ponad trzystu pięćdziesięciu przedsiębiorstwom zaangażowanym w program AIA 2030 raportowanie projektów i wyników pracy do DDx, bezpośrednio z Autodesk Insight 360, dodatku dołączonego do subskrypcji Autodesk Revit i Autodesk FormIt 360 Pro. Ten zautomatyzowany proces łączący Insight 360 i DDx-a wyeliminuje potrzebę ręcznego wprowadzania danych i zmniejszy nakład pracy architektów, zachęcając ich tym samym do analizy skuteczności oraz częstszego raportowania (na etapie projektowania zamiast raz do roku).

Dzięki scentralizowanemu dostępowi do danych dotyczących wydajności energetycznej i środowiskowej projektowanego budynku Autodesk Insight 360 umożliwia architektom podejmowanie znaczących decyzji dotyczących energii i środowiska. Ponadto, Insight 360 łączy w sobie najbardziej zaawansowane silniki analizujące, a to wszystko w formie ładnego i intuicyjnego interfejsu. Dzięki solidnej, dwukierunkowej integracji z modelowania informacji o budynku (Building Information Modeling, BIM), bezpośredniemu dostępowi do wiodących narzędzi analitycznych oraz wytycznym i zaleceniom mającym swe źródło w standardach branżowych, architekci mogą podejść do procesu projektowania z bardziej efektywnym rozumieniem elementów dających lepsze wyniki wydajności budynku podczas całego cyklu jego użytkowania. Dzięki zautomatyzowanemu połączeniu z DDx, Autodesk pomoże stworzyć cenne zasoby danych dotyczących wydajności budynku do wykorzystania przez całą branżę, bez żmudnego, ręcznego wprowadzania danych.

To narzędzie to coś więcej, niż tylko metoda raportowania do DDx. Wierzymy, że odegra ono kluczową rolę w osiągnięciu celów programu Architecture 2030, założonych w roku 2005. Pomaga ono de facto na dwa sposoby – usprawnia proces raportowania i pomaga osiągnąć założone cele.

Wyeliminowanie żmudnego ręcznego raportowania pomaga zasadniczo zaoszczędzić czas, ale również umożliwia bardziej regularne aktualizacje. Dzięki temu firmy mogą na bieżąco śledzić postęp w swoich projektach. Z kolei jeśli chodzi o osiąganie celów, jedne z najważniejszych ustaleń sprawozdania rocznego z 2014 r. dotyczyły kluczowej roli modelowania energetycznego i większej wydajności ogólnej projektów, w których zastosowano modelowanie energetyczne.

Przykładowo, ze wszystkich projektów przedłożonych w okresie sprawozdawczym za rok 2014, w ok. 50% z nich stworzony model energetyczny spełniał założone cele, lub zbliżył się do nich. Z kolei 80% projektów, w których nie zastosowano tego modelu wykazywało poniżej 40% realizacji założonego celu. Teraz, gdy Autodesk Insight 360 minimalizuje przeszkody związane z modelowaniem energetycznym, staje się ono nie tylko wykonalne w praktycznie każdym projekcie (szczególnie na wczesnym etapie), ale także pozwala automatycznie raportować do DDx praktycznie za darmo.

Zobacz, jak to wszystko działa

Krok 1: Zaprojektuj korzystając z Autodesk FormIt 360 i/lub Autodesk Revit

1_insight
Krok 2: Skorzystaj z Autodesk Insight 360 by uzyskać lepszą wydajność budynku oraz wydajność środowiskową2_insight
Krok 3: Skorzystaj z Autodesk Insight 360 by zgłosić DDx do AIA 2030

3_insight
Krok 4: Zgłoś postęp do programu AIA 2030 korzystając AIA 2030 DDx

4_insight

Kilka dni temu opublikowaliśmy dwuczęściowy artykuł na blogu (część 1, część 2), podkreślając naszą otwartość na współpracę w rozwoju naszej branży. Nigdy wcześniej nie mieliśmy na wyciągnięcie dłoni, a właściwie na wyciągnięcie rysika, tylu możliwości by rozwijać i ulepszać nasz zawód. Dziś Autodesk dostarcza kolejnego narzędzia, które poprawi jakość życia na naszej planecie.