Wiktor Gniewek

209

Zapraszamy do kontaktu z Panem Wiktorem, absolwentem Szkoły Zimowej BIM: wiktor.gniewek@gmail.com

Wiktor Gniewek – Winter BIM School in Cracow – BIM Coordinator from bim.edu.pl

Plomba w zabudowie liniowej, model Architektury


Plomba w zabudowie liniowej, model Konstrukcji


Plomba w zabudowie liniowej, model Instalacji