Strona główna Szkolenia Revit BIM | Revit zajęcia indywidualne

BIM | Revit zajęcia indywidualne

Zapraszamy na szkolenie z programu Autodesk Revit. Dokładny terminarz ustalamy indywidualnie. Instruktor prowadzi zajęcia w umówionym miejscu, należy mieć własny sprzęt z zainstalowanym oprogramowaniem. Prosimy o kontakt w sprawie ustalenia terminarza i zakresu omawianych ćwiczeń.

Tego produktu nie ma na stanie i jest niedostępny.

SKU: brak Kategoria:

Opis

Zagadnienia, które zostaną omówione na szkoleniu zależą od ilości uczestników i czasu zajęć.
Prosimy o kontakt w celu uzgodnienia zakresu ćwiczeń.

Proponowane tematy:

Modelowanie budynku mieszkalnego w programie Revit

 • Definiowanie siatki osi i poziomów.
 • Ściany zewnętrzne i wewnętrzne, nośne i działowe, ławy fundamentowe.
 • Tworzenie stropów, dachu, pomostu wejściowego, schodów i poręczy.
 • Wstawianie okien i drzwi. Zestawiania stolarki.
 • Dokumentacja projektu: wymiarowanie, rzuty, zestawienia, arkusze.

Modelowanie konstrukcji prostego budynku biurowego

 • Importowanie rysunku AutoCAD. Definiowanie siatki osi w oparciu o rysunek.
 • Wstawianie słupów konstrukcyjnych żelbetowych, tworzenie nowego typu słupów.
 • Stopy i płyty fundamentowe. Dodawanie belek i płyt stropowych.
 • Tworzenie zestawienia ram konstrukcyjnych i graficznego zestawienia słupów.

Rendering widoków i tworzenie animacji

 • Modelowanie terenu. Dodawanie komponentów terenu.
 • Definiowanie widoków 3D. Ustawienie kamery.
 • Ustawianie położenia słońca i oświetlenia sztucznego, studium oświetlenia słonecznego.
 • Zastosowanie materiałów i tekstur do modelu budynku.
 • Tworzenie renderingu widoku zewnętrznego i renderingu wnętrza.
 • Tworzenie animacji, edycja ścieżki animacji, eksport animacji.

Modelowanie konstrukcji dużego budynku biurowego

 • Importowanie rysunku AutoCAD. Definiowanie siatki osi w oparciu o rysunek.
 • Stopy, ławy i ściany fundamentowe, pochylnie.
 • Wstawianie słupów konstrukcyjnych stalowych i żelbetowych, tworzenie nowego typu słupów.
 • Dodawanie belek żelbetowych i stalowych. Płyty stropowe. Belki zakrzywione.
 • Schody proste i zakrzywione, szyby windowe.
 • Ściany osłonowe i stropodach.

Dokumentacja budynku

 • Rzuty, przekroje, elewacje, szczegóły.
 • Tworzenie zestawienia elementów. Obliczanie mas i kosztów.

Zadania, warianty, etapy, współdzielenie pracy w projekcie

 • Importowanie lub podłączanie pliku Revit Architectural do Revit Structures lub Revit MEP.
 • Włączanie funkcji Współdzielenie pracy i konfigurowanie zadań wielu użytkowników.
 • Tworzenie i zarządzanie wariantami projektu.
 • Tworzenie i wykorzystanie etapów.

Model analityczny i praca z rozszerzeniem Revit

 • Wyświetlanie modelu analitycznego i definiowanie obciążeń.
 • Przypadki obciążeń. Kombinacje obciążeń. Sprawdzanie spójności analitycznej.
 • Analiza statyczna elementów konstrukcji z wykorzystaniem rozszerzeń Revit.

Polecany artykuł

sm('webPush', ['631af8ef-e07d-4865-a51f-433c0cd72ec7', '720']);