Strona główna Szkolenia Online Revit ONLINE

Revit ONLINE

599.00 

11 godzin 35 minut

materiału video w języku polskim.

Pliki do ćwiczeń, szablony, rodziny oraz quizy po każdym module. Zapraszamy na szkolenie ONLINE – które odpowiada 40 godzinom szkolenia stacjonarnego, sam decydujesz kiedy oglądasz filmy i ćwiczysz. Dla wszystkich, którzy są zainteresowani technologią BIM i chcą nauczyć się programu Revit od podstaw oraz uzupełnić swoją wiedzę.

Po ukończeniu kursu otrzymasz Autodesk Certificate of Course Completion.

Autorami materiałów są: Wojciech Ciepłucha, Michał Daniszewski i Marcin Majta.

Pracujesz w tym kursie na polskiej wersji Revit 2021 – 2023 w wersji Trial lub wersji edukacyjnej.

Kategoria:

Opis

Przygotowanie stanowiska pracy

 • Instalacja oprogramowania
 • Instalacja oprogramowania: Biblioteki do programu Revit
 • Aktualizacje do oprogramowania

Wstęp do oprogramowania

 • Omówienie interfejsu i rozszerzeń plików
 • Nawigowanie w programie
 • Tworzenie tabelki rysunkowej
 • Eksport przykładowego arkusza

Dom jednorodzinny cz. 1

 • Wstęp i poziomy
 • Wczytanie podkładu DWG
 • Tworzenie osi konstrukcyjnych
 • Ściany i ławy fundamentowe
 • Posadzka na gruncie
 • Ściany zewnętrzne parteru
 • Strop międzykondygnacyjny
 • Ściany zewnętrzne na pierwszej kondygnacji
 • Dach i ściany szczytowe
 • Spadki na stropodachu
 • Docieplenie nadwieszenia
 • Ściany działowe i ściany szachtów

Dom jednorodzinny cz. 2

 • Sufit, szachty i kominy
 • Drzwi i okna
 • Schody i poręcz
 • Przeszklona ściana kurtynowa
 • Model terenu i elementy zagospodarowania terenu
 • Koordynaty budynku – Punkt Bazowy Projektu i Punkt Pomiarowy
 • Widok perspektywiczny i tworzenie arkusza
 • Rzut parteru do dokumentacji
 • Etykiety drzwi i ścian
 • Wprowadzanie pomieszczeń
 • Tworzenie zestawień pomieszczeń
 • Rozbita aksonometria i tworzenie arkusza

Tworzenie rodziny okna cz. 1

 • Rozpoczęcie tworzenia rodziny i omówienie ogólnych zasad
 • Tworzenie nowych podkategorii płaszczyzn odniesienia
 • Wstawianie płaszczyzn odniesienia na rzucie i widoku elewacji
 • Parametryzacja płaszczyzn odniesienia na rzucie
 • Parametryzacja płaszczyzn odniesienia na elewacji
 • Wstawianie otworu z węgarkiem
 • Tworzenie geometrii ramy okiennej

Tworzenie rodziny okna cz. 2

 • Tworzenie geometrii przeszklenia
 • Przypisywanie elementom geometrycznym odpowiedniej podkategorii
 • Tworzenie parametrów materiałów
 • Testowanie działania rodziny oraz modyfikacja utworzonych parametrów
 • Tworzenie typów rodziny
 • Wczytanie rodziny do projektu
 • Dobre praktyki pracy z modelem BIM
 • Wykorzystanie modelu przez różne branże
 • Czym jest technologia BIM

Modelowanie biurowca cz. 1

 • Rozpoczęcie i wczytanie mapy .DWG
 • Model terenu
 • Jezdnie i granice działki
 • Poziom 0.00 projektowanego budynku
 • Poziomy i osie
 • Płyta fundamentowa
 • Słupy konstrukcyjne i ściany fundamentowe
 • Belki konstrukcyjne, płyta stropowa i pochylnia zjazdowa do garażu podziemnego
 • Dopasowywanie terenu do projektowanego budynku
 • Elementy konstrukcyjne parteru
 • Przeszklenie ściany zewnętrznej

Modelowanie biurowca cz. 2

 • Nieprzezierne pasy międzykondygnacyjne nad przeszkleniem zewnętrznym
 • Dodawanie szprosów narożnych
 • Modyfikacja podziałów na przeszklonych ścianach
 • Sufit podwieszany i płyta stropowa nad parterem
 • Tworzenie grup modelu i kopiowanie elementów na inne poziomy
 • Modyfikacja grup modelu
 • Tworzenie nowych typów grup modelu
 • Pion komunikacyjny – klatka schodowa i szyb windowy
 • Zadaszenie nad pochylnią zjazdową
 • Logo i tekst modelu
 • Tworzenie arkusza

Modelowanie wieżowca

 • Nowa bryła koncepcyjna z szablonu
 • Zapisanie bryły koncepcyjnej
 • Wczytanie bryły koncepcyjnej do projektu
 • Tworzenie poziomów w projekcie
 • Kondygnacje w bryle koncepcyjnej
 • Edycja geometrii bryły koncepcyjnej
 • Nakładanie przegród na bryłę koncepcyjną
 • Zestawienie powierzchni stropów
 • Tworzenie arkusza
 • Powierzchnia z panelem adaptacyjnym

Modelowanie w wariantach

 • Przygotowanie podkładu do wariantów
 • Dodanie zestawów i wariantów do projektu
 • Konstrukcja żelbetowa
 • Konstrukcja stalowa
 • Konstrukcja drewniana
 • Zadaszenie pełne
 • Zadaszenie ażurowe
 • Tworzenie arkusza z wariantami
 • Wybór i zatwierdzenie wariantów

Wizualizacje i animacje

 • Instalacja, nawigowanie i pierwsza wizualizacja
 • Ustawienia ekspozycji i dwie wizualizacje
 • Edycja materiałów
 • Tworzenie animacji

Współpraca na modelu

 • Omówienie pracy na modelu centralnym
 • Zapisanie projektu jako model centralny
 • Tworzenie zadań i modelu lokalnego
 • Przygotowanie osi i poziomów
 • Organizacja przeglądarki projektu dla wielu użytkowników
 • Duplikowanie widoków przez użytkowników
 • Rozpoczęcie modelowania przez kilku użytkowników
 • Kopie zapasowe i przywracanie poprzednich wersji
 • Odłączanie modelu centralnego

Tworzenie zestawień

 • Tworzenie zestawień
 • Nowy parametr i wartość obliczona
 • Ćwiczenie zestawień, filtry, powielanie
 • Arkusz z zestawieniami
 • Zestawienie wielu kategorii

Zakończenie

 • Ankieta ewaluacyjna
 • Wydanie certyfikatu

Moduły Szkoły BIM

Nowości