Szkoła BIM | Moduł 7 | Modelowania zbrojenia i połączeń

353

Więcej: https://bim.edu.pl/szkola-letnia-bim/

Zajęcia w MODULE 7 odbyły się na oprogramowaniu Revit i Robot. Uczestnicy podlinkowali branżę architektoniczną i wraz z konstruktorem uszczegółowili model punktu informacyjnego o elementy konstrukcyjne. Dodaliśmy połączenia stalowe pomiędzy słupami i belkami. Zazbroiliśmy elementy liniowe i powierzchniowe używając odpowiednich typów prętów. Za pomocą narzędzi do opisywania dodaliśmy do modelu etykiety i wymiarowanie. W budynku wielorodzinnym wyeksportowaliśmy fragment modelu i za pomocą Robota, po dodaniu obciążeń, wygenerowaliśmy zbrojenie. Następnie otrzymaliśmy zestawienie stali zbrojeniowej. Otrzymany model posłuży do stworzenia arkuszy wykonawczych i dookreślenia budżetu.