Szkoła BIM | Moduł 6 | Modelowanie rodzin

118
W przedostatnim, szóstym module Szkoły BIM tworzymy model na bazie chmury punktów, bloki i rodziny oraz skrypt w Dynamo. Podczas zajęć odbędą się warsztaty ze skaningu laserowego z Panem Piotrem Bartosiakiem z firmy 3DSKANGEO oraz praktyczne ćwiczenia z modelowania na chmurze punktów. Kursanci tworzą model inwentaryzacji fragmentu budynku oraz rodzinę niestandardowych elementów, drzwi lub okna. W ostatnim dniu szkolenie zakończymy procesem automatyzacji powtarzalnych czynności w aplikacji Dynamo.