Szkoła BIM | Moduł 6 | Modelowanie rodzin

65

W przedostatnim, szóstym module Szkoły BIM tworzymy model na bazie
chmury punktów, bloki i rodziny oraz skrypt w Dynamo.
Podczas zajęć
odbędą się warsztaty ze skaningu laserowego z Panem Piotrem Bartosiakiem z
firmy 3DSKANGEO oraz praktyczne ćwiczenia z modelowania na chmurze punktów.
Kursanci tworzą model inwentaryzacji fragmentu budynku oraz rodzinę
niestandardowych elementów, drzwi lub okna. W ostatnim dniu szkolenie
zakończymy procesem automatyzacji powtarzalnych czynności w aplikacji
Dynamo.