Szkoła BIM | Moduł 5 | Koordynacja międzybranżowa

249

Więcej: https://bim.edu.pl/szkola-letnia-bim/

Zajęcia w MODULE 5 odbyły się na oprogramowaniu Navisworks. Uczestnicy podlinkowali branżę architektoniczną, konstrukcyjną i instalacyjną do jednego modelu. Przy pomocy menadżera kolizji sprawdzili istniejące zagrożenia na placu budowy i wygenerowali raporty. Analiza harmonogramu wraz z analizą symulacji postępu prac pozwala na zaplanowanie procesu powstawania budynku oraz wskazanie ewentualnych, przyszłych problemów na placu budowy i ich wyeliminowanie już na etapie wirtualnego modelu. Stworzone zestawienia materiałów posłużyły do oszacowania budżetu projektu i zaplanowanie wydatków na poszczególne etapy powstawania budynku.