Szkoła BIM | Moduł 5 | Koordynacja międzybranżowa

715

Zajęcia w MODULE 5 przeznaczone są na oprogramowanie Navisworks Manage. Uczestnicy wczytują branżę architektoniczną, konstrukcyjną i instalacyjną do jednego modelu. Przy pomocy menadżera kolizji sprawdzają istniejące zagrożenia na placu budowy i generują raporty. Analiza harmonogramu wraz z analizą symulacji postępu prac pozwala na zaplanowanie procesu powstawania budynku oraz wskazanie ewentualnych, przyszłych problemów na placu budowy i ich wyeliminowanie już na etapie wirtualnego modelu. Stworzone zestawienia materiałów posłużyły do oszacowania budżetu projektu i zaplanowanie wydatków na poszczególne etapy powstawania budynku.