Szkoła BIM | Moduł 6 | Dynamo

175

Szkoła BIM | Moduł 6 | Dynamo

Więcej: https://bim.edu.pl/szkola-letnia-bim/

Następna część MODUŁU 6 została poświęcona projektowaniu parametrycznemu przy użyciu Dynamo i Revit. Kursanci poznali możliwości automatyzacji powtarzalnych czynności modelarskich. W trakcie zajęć stworzono kilka skryptów, które pozwalały generować geometrię o zadanych przez projektanta gabarytach. Od najprostszych manipulacji na punktach aż do zaawansowanego tworzenia wysokiego biurowca.