Szkoła BIM | Moduł 6 | Dynamo

874

Następna część MODUŁU 6 została poświęcona projektowaniu parametrycznemu przy użyciu Dynamo i Revit. Dynamo umożliwia manipulowanie danymi, tworzenie geometrii, przeglądanie opcji projektowych, automatyzację procesów i tworzenie powiązań między wieloma aplikacjami. W trakcie zajęć stworzono kilka skryptów, które pozwalały generować geometrię o żądanych przez projektanta gabarytach. Od najprostszych manipulacji na punktach aż do zaawansowanego tworzenia wysokiego biurowca.

Więcej: https://bim.edu.pl/szkola-letnia-bim/