Szkoła BIM | Moduł 6 | Chmura punktów

152

Więcej:https://bim.edu.pl/szkola-letnia-bim/

Pierwsze godziny MODUŁU 6 rozpoczęły się wykładem Pana Piotra Bartosiaka z firmy 3DSKANGEO​. Zaprezentowane zostały skanery, ich możliwości i przykłady realizowanych projektów przy udziale chmury punktów. W trakcie warsztatów zeskanowaliśmy salę, w której odbywały się zajęcia. Następnie kursanci otrzymali CHMURĘ PUNKTÓW sali i rozpoczęli na niej prace z modelowaniem. Chmura punktów jest cyfrową inwentaryzacją. Umożliwia dokładne rozplanowanie nowej zabudowy w już istniejącej.