Szkoła BIM | Moduł 5 | Symulacja procesu budowy

92

5 Moduł to symulacja procesu budowy. Kursanci opanują takie zagadnienia jak import elementów na plac budowy, harmonogram 4D-5D, kolizje, przedmiary czy kosztorys. Na zakończenie modułu wykonasz skoordynowany projekt wielobranżowy z elementami architektury, konstrukcji oraz instalacji.