Szkoła BIM | Moduł 5 | Przedmiary i zestawienia

656

5 Moduł to także tworzenie zestawień i przedmiarów robót budowlanych. Uczestnik wykorzysta wykonane modele i stworzy z nich dokładne zestawienie materiałów i oszacuje koszty robocizny.