Szkoła BIM | Moduł 4 | Praca samodzielna

60

Moduł 4 Szkoły BIM to czas na samodzielna pracę. Prowadzimy konsultacje online z konstrukcji i instalacji oraz omawiamy projekty na A360. Kursanci kończą moduł wykonaniem projektu plomby na przydzielonej działce.