Szkoła BIM | Moduł 4 | Praca grupowa

502

Moduł 4 – Praca grupowa pomiędzy zajęciami

  • Moduł składa się z konsultacji online z architektury, konstrukcji i instalacji oraz spotkania koordynacyjnego.
  • Czas na modelowanie projektu nie jest objęty w zakresie i spotkaniach Szkoły BIM. Prosimy o zarezerwowanie czasu pomiędzy zajęciami na tworzenie modelu w BIM.
  • Praca odbywa się na modelu centralnym w BIM360 Docs w grupach kilkuosobowych.
  • Projekt w grupach, jego prezentacja i systematyczna praca nad modelem jest podstawą zaliczenia Szkoły BIM.
  • Uczestnik otrzymuje licencje oprogramowania Autodesk na czas szkolenia oraz do BIM 360 Design i pracuje nad projektem na własnym komputerze w domu / pracy pomiędzy zajęciami.

Projekt 4 – Projekt wielobranżowy na BIM360 Design w grupach

  • Projekt obejmuje model BIM architektury, konstrukcji (stanu surowego, dopasowania modelu analitycznego, obciążenia i eksport do Robota z wyświetleniem wyników w Revit), instalacji (wentylacji, wody ciepłej i zimnej, kanalizacji i wody opadowej oraz wpięcia do studzienki), zestawień do kosztorysu inwestorskiego oraz symulacji procesu budowy stanu surowego oraz ścian zewnętrznych architektury.
  • Tematy są ogłaszane podczas szkolenia, zwykle jest to biurowiec lub hala wraz z częścią socjalno-administracyjną.
  • Przydzielana jest działka i zakres do opracowania. Uczestnicy pomiędzy sobą koordynują pracę na modelu centralny.
  • Instruktorzy przeglądają model i na bieżąco kontrolują postępy prac.