Szkoła BIM | Moduł 4 | Konsultacje online | Praca samodzielna | Projekt plomby

146

Więcej: https://bim.edu.pl/szkola-letnia-bim/
W MODULE 4 uczestnicy tworzą projekt plomby. Każdy z uczestników otrzymuje plik z działką, którą następnie zabudowuje własną koncepcją. Tak każdy tworzy model architektury, konstrukcji i instalacji. Uczestnicy w trakcie pracy nad modelem otrzymują wsparcie instruktorów, projekty są przeglądane i komentowane na platformie do modeli BIM. Następnie, końcowy etap, prezentowany jest na przygotowanym wcześniej przez zespół arkuszu A4. Projekty po każdych zajęciach są uzupełniane o nowe rodziny, uszczegóławiane o nowe komponenty i zmieniane ze względu na sąsiadującą zabudowę. Oprócz ograniczeń gabarytowych, uczestnicy otrzymują wytyczne do preferowanych materiałów i przewidywanego budżetu budowy. Prezentujemy prace z zajęć uczestników: Krzysztofa Galiszewskiego i Michała Bylicy. Więcej projektów i plansz pojawi się w naszej galerii, specjalnie przygotowanej dla naszych uczestników: https://bim.edu.pl/galeria/