Szkoła BIM | Moduł 3 | Współpraca z konstruktorem

193

Więcej: https://bim.edu.pl/szkola-letnia-bim/

Pierwsze godziny MODUŁU 3 rozpoczęły się modelowaniem konstrukcji stalowej punktu informacyjnego. Uczestnicy na podlinkowanym projekcie architektonicznym modelowali słupy, belki i połączenia stalowe. Zajęcia zaowocowały eksportem modelu do Robot, zadaniem obciążeń i przeanalizowaniem wyników. W następnej części zajęć uczestnicy zmierzyli się z większym projektem, budynkiem wielorodzinnym. Odpowiedzieliśmy na pytania dotyczące tworzenia modelu analitycznego, i jak współpracować z branżą konstrukcyjną. Wygenerowano wstępne obliczenia i mapy wyników obliczeń statyki. Teraz proces projektowy we współpracy z innymi branżami powinien odbywać się gładko, sprawnie i bezkolizyjnie.