Szkoła BIM | Moduł 3 | Współpraca z instalatorem

638

Następne godziny MODUŁU 3 rozpoczęły się modelowaniem instalacji wentylacyjnych na projekcie architektury biurowca. Uczestnicy na podczytanym pliku tworzą kanały i centrale wentylacyjne. W trakcie modelowania instalacji zaprojektowano przebicia. Pokazaliśmy konstruktorowi gdzie będą otwory. Koordynacja między branżami polega między innymi na tym, aby na bieżąco sprawdzać kolizje i wprowadzać zmiany. Przy pomocy odpowiednich narzędzi w Revit i programu Trimble Connect wygenerowaliśmy raport kolizji i odpowiednio zmieniliśmy projekt instalacji i architektury.

Więcej: https://bim.edu.pl/szkola-letnia-bim/