Szkoła BIM | Moduł 3 | Współpraca z instalatorem

207

Następne godziny MODUŁU 3 rozpoczęły się modelowaniem instalacji na projekcie architektury punktu informacyjnego. Uczestnicy na podczytanym pliku stworzyli piony i przybory sanitarne. W trakcie modelowania instalacji zaprojektowano przebicia. Pokazaliśmy konstruktorowi gdzie będą otwory. Koordynacja między branżami polega między innymi na tym, aby na bieżąco sprawdzać kolizje i wprowadzać zmiany. Przy pomocy odpowiednich narzędzi w Revit i programu Tekla BIMSight wygenerowaliśmy raport kolizji i odpowiednio zmieniliśmy projekt instalacji i architektury.

Więcej: https://bim.edu.pl/szkola-letnia-bim/