Szkoła BIM | Moduł 3 | Model wielobranżowy

354

Moduł 3 Szkoły BIM poświęcamy na współpracę z innymi branżami. Architekt po stworzeniu modelu przesyła go do instalatora i konstruktora. Projektanci nanoszą swoje zmiany i współpracują między sobą na jednym modelu