Szkoła BIM | Moduł 3 | Model wielobranżowy

50

Moduł 3 Szkoły BIM poświęcamy na instalacje i konstrukcje
jako nieodłączny element każdego modelu. Wymodelujesz konstrukcje budynku
biurowego.  Dokonamy analizy obciążeń pracując na modelu analitycznym oraz wprowadzimy
zmiany na modelu architektonicznym. Wykonasz instalacje wodno-kanalizacyjną i
wentylacje w punkcie informacyjnym i biurowcu.