Szkoła BIM | Moduł 3 | Konstrukcje i instalacje | Wavin

187

Więcej: https://bim.edu.pl/szkola-letnia-bim/
W MODULE 3 uczestnicy stworzyli stalową konstrukcje do pawilonu punktu informacyjnego, stan surowy do obliczeń konstrukcyjnych budynku wielorodzinnego i instalacje kanalizacji w punkcie informacyjnym oraz instalacje wentylacji w budynku wielorodzinnym. P. Piotr Stępień przedstawił import obiektu architektonicznego do celów konstrukcyjnych oraz wymodelował razem z uczestnikami konstrukcję stalową wraz z modelem analitycznym pod obciążenia w Robot. Wraz z P. Sebastianem Szewczykiem uczestnicy przy pomocy odpowiednich narzędzi w Revit zoptymalizowali model architektoniczny pod kątem przydatności pod obliczenia konstrukcji żelbetowej. P. Marek Gatlik w trakcie zajęć z instalacji zaprezentował możliwości koordynowania projektu instalacyjnego na budowie, wraz z uczestnikami wymodelował kanalizację i wentylację, oraz przy pomocy Telka BIMSight pokazał jak wykrywać kolizje pomiędzy elementami architektury, konstrukcji i instalacji. W trakcie zajęć z instalacji używamy rodzin firmy Wavin, która objeła patronanem prowadzone przez nas zajęcia. Prezentujemy prace z zajęć uczestników: Edyty Pawlak, Katarzyny Sapoty-Zawalskiej, Michała Pliszka, Macieja Lechowskiego i Honoraty Włudarczyk.
Zapisz się już dziś na grupę od kwietnia! https://bim.edu.pl/szkolenia/szkola-letnia-bim/