Szkoła BIM | Moduł 1 | Dom jednorodzinny

365

W drugiej części modułu 1 uczestnicy stworzą model domu jednorodzinnego. Wymodelują dom od fundamentów po dach. Będą poruszone zagadnienia związane z tworzeniem niestandardowych ścian, ich łączenie i dociąganie do innych elementów. Oprócz narzędzi do tworzenia stropu, dodane zostaną spadki i przebicia na elementy szachtu kominowego. Drzwi, okna i brama garażowa zostaną opisane przygotowanymi wcześniej etykietami.

Całość modelu zostanie zaprezentowana na:

  • rzutach, przekrojach, elewacjach,
  • pomieszczenia obliczone na zestawieniu,
  • perspektywie oraz aksonometrycznych widokach 3D.