Szkoła BIM | Moduł 0 | Dom stodoła

1172

Jednym z projektów do pracy samodzielnej przed zajęciami jest model domu jednorodzinnego. Otrzymasz dostęp do ponad 20 filmów video z lektorem po rejestracji na szkolenie i wpłaceniu zaliczki. Warto wybrać Szkołę BIM wcześniej, tak aby mieć czas na pracę przed pierwszym spotkaniem. Gotowe arkusze należy wgrać przed pierwszymi zajęciami na Naszą chmurę plików.

Wymodelujesz dom od fundamentów po dach wraz z terenem. Będą poruszone zagadnienia związane z tworzeniem niestandardowych ścian, ich łączenie i dociąganie do innych elementów. Oprócz narzędzi do tworzenia stropów, dodane zostaną spadki i przebicia na elementy szachtu kominowego. Drzwi, okna i brama garażowa zostaną opisane przygotowanymi wcześniej etykietami. Następnie zostanie stworzony arkusz z rozbitą aksonometrią i wybranym rzutem. Wstępnie zwymiarujesz wszystkie elementy, dodasz opisy i etykiety oraz odpowiednio ustawisz szrafowania, wyświetlenia linii i cieniowanie.

Całość modelu zostanie zaprezentowana na:

  • rzutach, przekrojach, elewacjach,
  • pomieszczenia obliczone na zestawieniu,
  • perspektywie oraz aksonometrycznych widokach 3D.

Dokumentacja techniczna Revit bimedupl