Przewaga rynkowa dzięki technologii

177
Zwycięski projekt dla Build New York Live opracowany od zera w 48 h. © WYG
Zwycięski projekt dla Build New York Live opracowany od zera w 48 h. © WYG

Dzięki BIM firma WYG wygrywa nagrody branżowe i wyprzedza konkurencję.

Wprowadzenie

WYG prowadzi różnorodne projekty, w tym program globalny, zarządzanie projektami i doradztwo techniczne w 20 oddziałach na terenie Wielkiej Brytanii. Firma działa w wielu branżach: od tak kluczowych jak obronność i wymiar sprawiedliwości przez energetykę, usługi związane z dostawą energii i wody, ochronę środowiska, wydobycie i przetwórstwo metali, transport oraz budownictwo publiczne i infrastrukturalne, aż po budownictwo mieszkaniowe i komercyjne.

Poza granicami Zjednoczonego Królestwa WYG jest liderem międzynarodowego rynku budowlanego. Jako eksporter specjalistycznej wiedzy, firma wchodzi w projekty partnerskie, które wpływają na lokalną infrastrukturę, wzrost społeczno-ekonomiczny oraz środowisko naturalne.

Wdrożenie BIM i cyfrowych NARZĘDZI umożliwiło nam zachowanie przewagi rynkowej i pozwala nam oferować naszym klientom usługi najwyższej jakości. Teraz możemy wygrywać więcej przetargów i oferować naszym klientom większe zaangażowane przy realizacji usług, tak mile przez nich widziane. Gdyby nie przejście na nowe technologie i BIM nie wygrywalibyśmy tylu zleceń, ile mamy teraz.

— Johnathan Munkley
Dyrektor BIM, WYG

Wyzwanie

Od roku 2006 WYG konsekwentnie wdraża technologie cyfrowe – procesy BIM, a od niedawna procesy BIM na poziomie szczegółowości 2 – w całej grupie kapitałowej, zarówno ze względu na wymagania rynku brytyjskiego, jak i po to, by zapewnić swoim spółkom większą wydajność biznesową i umożliwić podejmowanie lepiej umocowanych decyzji.

Firma WYG poświęca sporo czasu na mapowanie przepływu danych pomiędzy poszczególnymi pionami oraz wewnątrz tych pionów, np. jakiego rodzaju dane spływają do specjalisty ds. kosztów, co się z nimi dzieje i w jaki sposób są one prezentowane przedstawicielom biznesu. Dzięki temu biznes może zrozumieć na którym etapie obiegi mają zmniejszoną wydajność, a także jak dobrać odpowiednie narzędzia dla konkretnych osób, i jaki wpływ wywierają na siebie wzajemnie te elementy.

Wydajna i efektywna współpraca to klucz do rozwoju i powodzenia firmy, a umożliwia ją wprowadzenie na przestrzeni całej organizacji standardowego zestawu narzędzi. Wspomniany wyżej proces mapowania umożliwiał dotychczas firmie WYG zobrazowanie przepływu danych pomiędzy poszczególnymi rozwiązaniami stosowanymi w organizacji z zamiarem wskazania, w jaki sposób poszczególne działy mogą zacieśnić współpracę, pokonując bariery informacyjne i kulturowe, co może być częstym problemem w grupach rozrastających się przez przejęcia spółek.

Narzędzia AutoCAD® i CAD stanowią ważne narzędzia WYG od roku 1988. W roku 2006 w organizacji wdrożono Autodesk® Revit®, dzięki czemu standardy, szablony i obiegi są oparte na produktach Autodesk. Choć w branży można zaobserwować przejście na obieg danych otwartych, oparty na Industry Foundation Class (IFC), produkty Autodesk nadal stanowią fundament infrastruktury IT w firmie WYG, a IFC zapewnia środowisko do współpracy oraz kluczowe narzędzie do przekazywania wyników prac.

Zwycięski projekt dla Build New York Live opracowany od zera w 48 h. © WYG
Zwycięski projekt dla Build New York Live opracowany od zera w 48 h. © WYG

Inwestycja we właściwe narzędzia do projektowania

Firma WYG korzysta z AutoCAD od roku 1998, ale zdecydowała się wdrożyć Revit w pionie inżynierskim w roku 2006 ze względu na jak najbardziej wydajne opracowywanie rysunków. Wykorzystanie Revit w oparciu o dostępne dane jest obecnie powszechne w zespołach projektowych WYG, gdzie obiegi Autodesk® coraz częściej wykorzystują narzędzia takie jak InfraWorks. Choć z początku nowe narzędzia nie spotkały się z szerokim entuzjazmem, firma WYG szkoli wybranych pracowników w każdym ze swoich oddziałów do promowania nowego rozwiązania i wspierania zespołów w procesie opanowywania i doskonalenia obsługi nowych narzędzi.

Wykorzystanie wiodących produktów Autodesk pozwoliło nam wyróżnić się na tle konkurencji, a przez to pozyskać i zatrzymać najbardziej utalentowanych pracowników w branży.

Firma WYG pracuje przy wstępnych fazach projektów realizowanych nieraz na dużym obszarze i wykorzystując zakupione niedawno narzędzie InfraWorks do prognozowania w różnych pionach organizacji. Umożliwia ono zespołom projektowym zorientowanie się, jaki ich projekty wywierają wpływ w skali całego miasta. Narzędzie to umożliwia pracownikom WYG również wykorzystanie oprogramowania otwartego GIS i danych mapujących do wsparcia klientów w procesie budowy poprzez zrozumienie jej szerszego kontekstu. Zespoły projektowe WYG patrzą teraz na teren budowy z perspektywy modeli InfraWorks, który pełni rolę obiegu głównego, odchodząc od praktyk bardziej tradycyjnych. Jest to całkiem odmienna metoda rozumowania, ale jak przyznaje Henry Fenby Taylor, kierownik ds wdrożeń BIM z pionu projektów kompleksowych firmy WYG, “nasi klienci są zachwyceni możliwością prezentowania opcji koncepcyjnych i projektów infrastrukturalnych na iPadach”.

Choć firma WYG musiała liczyć się ze spowolnieniem tempa prac, spowodowanym koniecznością szkolenia zespołów ze znajomości nowych narzędzi, zrozumienie korzyści płynących z ich zastosowania jest dla niej kluczowe.

– W ostatnim czasie zauważyliśmy zmianę na rzecz postrzegania BIM jako procesu zarządzania danymi w projektach. Nowa technologia umożliwia stworzenie środowiska, które inspiruje naszych pracowników do pracy w zupełnie nowy sposób –mówi Johnathan Munkley, dyrektor BIM w firmie WYG.

Dopiero niedawno zaczęliśmy korzystać z InfraWorks, ale wykorzystanie tego rozwiązania pomogło nam zwyciężyć w konkursie Build New York Live i ugruntowało jego pozycję w firmie. Teraz wszystkie zespoły, od inżynierów do ekologów, dostrzegają jego wartość.

– Johnathan Munkley
Dyrektor BIM, WYG

Korzyści płynące z BIM

Wykorzystanie produktów Autodesk do zbudowania spójnej infrastruktury IT i wdrożenia procesów na poziomie szczegółowości 2 umożliwiło wszystkim pionom firmy WYG wykorzystanie przy tworzeniu budowanego środowiska najnowocześniejszej technologii i procesów. Zespół liderów BIM w Wielkiej Brytanii współpracuje blisko przy wdrażaniu BIM na poziomie szczegółowości 2 oraz projektów technologicznych, które przyniosą oszczędności i umożliwią realizację celów budowlanych wyznaczonych do 2025 r. z takimi klientami jak Ministerstwo Obrony Narodowej, Organizacja Infrastruktury Obronnej i agencja Public Health England (PHE).

Jak zauważa Johnathan Munkley, “wdrożenie BIM i obiegów cyfrowych umożliwiło nam zachowanie przewagi rynkowej i zaoferowanie naszym klientom usługi najwyższej jakości. Teraz możemy wygrywać więcej przetargów i jeszcze bardziej angażować się  przy realizacji usług, co jest bardzo mile widziane. Gdyby nie przejście na nowe technologie i BIM, nie wygrywalibyśmy tylu zleceń, ile mamy teraz”.

Test dla biznesu

By zademonstrować możliwości, jakie daje współpraca z wykorzystaniem najnowszych technologii, firma WYG zgłosiła zespół do konkursu Build New York Live, 24-godzinnego maratonu projektowania wirtualnego, by zademonstrować przepływ danych między poszczególnymi systemami oraz unaocznić korzyści, jakie przynosi on wszystkim zaangażowanym po stronie WYG.

W rywalizacji wzięło udział 45 pracowników WYG, reprezentujących 16 różnych pionów. Każdy zespół miał zadanie przedstawić brief projektu dla działki położonej na terenie Nowego Jorku. Po 48 godzinach każdy zespół miał dostarczyć komplet dokumentów projektowych dla budynku i działki. Uczestnicy konkursu mieli wykonać dokumenty projektowe oraz opracować zarówno bieżące poprawki, jak i większe zmiany przy użyciu produktów Autodesk, umożliwiających przepływ danych pomiędzy członkami zespołu zlokalizowanymi w różnych oddziałach WYG na terenie Wielkiej Brytanii.

Wykorzystanie najnowszego rozwiązania, wirtualnych pulpitów, znacznie usprawniło współpracę tak rozsianego zespołu, a dostęp do właściwych narzędzi umożliwił zespołowi WYG współpracę na skale wcześniej niespotykaną, co zaowocowało zdobyciem głównej nagrody w konkursie!

Henry Fenby Taylor, obecnie prowadzący wdrożenia InfraWorks w WYG, stwierdził po wygranej w konkursie Build New York Live:
“Wykorzystanie InfraWorks na etapie planowania zwiększa zaangażowanie wszystkich stron, co poprawia komunikacje w procesie projektowania i pozwala uzyskać lepszą informację zwrotną od koordynatorów projektu. Wdrożenie InfraWorks w naszej organizacji przyniosło kilka korzyści. Po pierwsze, możemy lepiej komunikować się ze stronami spoza branży budowlanej, np. przy konsultacjach społecznych. Korzystając z modelu InfraWorks, mieszkańcy mogą od razu zorientować projekt w odniesieniu do istniejących obiektów i łatwo zrozumieć, jaki będzie miał na nie wpływ. Mnie najbardziej podoba się sposób, w jaki jednoczy różnych konsultantów projektu, którzy tradycyjnie mają problemy z cyfrową współpracą i płynną integracją prac. Projektowanie architektury krajobrazu i budynków przy pomocy Revit znacznie ułatwia tym dwóm dyscyplinom wzajemne zrozumienie następstw projektu”.

Kontekstualizacja opcji projektu na etapie planowania przy użyciu otwartych danych oraz InfraWorks zwiększa zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron. © WYG
Kontekstualizacja opcji projektu na etapie planowania przy użyciu otwartych danych oraz InfraWorks zwiększa zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron. © WYG

Spojrzenie w przyszłość

Praca z Autodesk umożliwiła stworzenie w WYG obiegów do pracy na przestrzeni różnych pionów, w zależności od dotychczas wykorzystywanych rozwiązań, np. zamiany głównego raportu planistycznego w model InfraWorks, a potem w pojedyncze modele Revit, służące do planowania aplikacji na konkretnych obiektach.

Obiegi te pozwalają zespołom na dokładniejszą ocenę i zrozumienie projektów oraz bardziej klarowne zademonstrowanie klientowi możliwości dostępnych na wczesnych etapach opracowywania koncepcji. Umożliwia również oparcie projektu od początku na rozwiązaniach technologicznych i przepływie danych. W połączeniu z BIM na poziomie szczegółowości 2 jest to zaawansowane rozwiązanie dla klientów dążących do zmaksymalizowania zwrotu z inwestycji i zrealizowania projektu w jak najkrótszym czasie.

WYG planuje nadal koncentrować się na wdrażaniu BIM na poziomie szczegółowości 2, czerpiąc wiedzę z pierwszych projektów. Firma zachęca zespoły z całej organizacji do korzystania z BIM na poziomie szczegółowości 2 i cyfrowego środowiska, by móc ciągle dostosowywać się do ciągle zmieniającego się rynku.

Link do oryginału artykułu w PDF.

Firma
WYG

Obszar działania
Wielka Brytania i kraje rozwijające się

Oprogramowanie
Autodesk® AutoCAD® Autodesk® Civil 3D® Autodesk® Ecotect® Autodesk® Flow Design Autodesk® Revit® Structure Autodesk® Revit® Architecture Autodesk® Revit® MEP Autodesk® 3ds Max® Autodesk® InfraWorks® Autodesk® Infrastructure Design Suite Autodesk® Navisworks® Manage Autodesk® Showcase® Autodesk® Sketchbook® Designer Autodesk® Vehicle Tracking