Polityka prywatności

 1. Cel pozyskiwania danych: Dane pozyskiwane są w celu przeprowadzenia sprzedaży szkolenia, prowadzenia list obecności, przesyłania aktualności i informacji o zbliżających się zajęcia.
 2. W jaki sposób i jakie dane są zbierane od użytkowników: Dane pozyskiwane są przez stronę internetową bim.edu.pl w trakcie rejestracji na szkolenie, zainstalowany jest system marketingowy umożliwiający dopasowanie odpowiednich ofert do potrzeb klientów.
 3. Kto jest administratorem danych osobowych: Firma bim.edu.pl Wojciech Ciepłucha zarejestrowana w CEIDG pod NIP: 6762387851 działająca przy ul. Szlak 26/18, 31-153 Kraków
 4. Zakres przetwarzania danych osobowych, a w szczególności ich udostępniania innym podmiotom (np. w celach marketingowych): Dane przetwarzane są na potrzeby szkoleń: prowadzenie list obecności i przesyłania aktualnych informacji oraz marketingowych: przekazywane są informacje o e-mail oraz imię i nazwisko w celu odpowiedniego dobrania oferty dla danego klienta.
 5. Procedury związane z ochroną i bezpieczeństwem danych osobowych: Dane są przechowywane na zaszyfrowanym serwerze do którego ma dostęp tylko Administrator danych.
 6. Forma kontaktu właściciela serwisu z użytkownikami: E-mail
 7. Prawo do wglądu i dokonywania zmian w udostępnionych danych osobowych: Każdy użytkownik ma możliwość skasowania swoich danych z bazy poprzez wysłania prośby na szkolenia@bim.edu.pl, ale w takim wypadku nie może brać udziału w przyszłym szkoleniu jeśli takich danych nie posiadamy
 8. Polityka dot. plików cookies:
  1. W jaki sposób są pozyskiwane i wykorzystywane: Dane pozyskiwane są poprzez formularz na stronie bim.edu.pl w trakcie rejestracji, zapisów do newsletter.
  2. Informacje dot. konfiguracji przeglądarki, by np. nie zapisywała „ciasteczek”: W trakcie użytkowania strony bim.edu.pl jest możliwość wyłączenia ciasteczek.