Napisaliśmy do Architektury Murator

133

Zapraszamy na artykuł w Architektura Murator – Dodatek specjalny 4/2019 o pracy z modelem BIM. Omawiamy sposoby współpracy międzybranżowej i jakich aplikacji warto do niej używać.