Na styku tradycji i innowacji

293

Dzięki BIM globalna firma inżynieryjna projektuje największą w Szkocji destylarnię whisky i wygrywa nagrody za zrównoważony rozwój

Podsumowanie projektu

Spółka Diageo to jeden z wiodących producentów napojów alkoholowych, zarządzająca wieloma znanymi markami takimi jak Guinness, Smirnoff i Johnnie Walker. W odpowiedzi na rosnące globalne zapotrzebowanie na szkocką whisky spółka Diageo zbudowała niedawno w szkockim Speyside wartą 40 mln funtów destylarnię Roseisle. Do poprowadzenia procesu projektowania i budowy, Diageo wybrała firmę AECOM, wybitną globalną firmę inżynieryjno-projektową. – Od samego początku wiedzieliśmy, że chcemy zintegrować budynek z procesami, które są w nim realizowane – mówi Nathaniel Buckingham, główny inżynier w firmie AECOM. – Wyzwaniem było zaprojektowanie budynku otaczającego skomplikowany system do destylacji whisky przy zachowaniu wysokiego poziomu elastyczności wymaganego do przyszłej konserwacji i rozbudowy aparatury. Jako główny konsultant, AECOM zapewnił wszystkie nieprocesowe usługi doradcze, gromadząc ekspertów z 24 różnych dziedzin, w tym architektury. Firma Diageo zapewniła we własnym zakresie wszystkie usługi projektowania procesów.

Rozwiązania klasy BIM firmy Autodesk pomogły nam stworzyć modele na bardzo wczesnym etapie procesu projektowania. Pomogły nam one zobrazować i udoskonalić innowacyjne systemy budynku na długo przed rozpoczęciem budowy.

– Nataniel Buckingham
Główny inżynier AECOM

Wyzwanie

Firma AECOM rozpoczęła prace nad przyspieszonym projektem w kwietniu 2007 r. – Naszym głównym celem było dostarczenie gotowego obiektu w ciągu 22 miesięcy: od pomysłu, poprzez szczegółowy projekt aż do zakończenia budowy – mówi Buckingham. Firma Diageo chciała, aby nowa gorzelnia była największą w Wielkiej Brytanii, o pojemności 10 milionów litrów rocznie. – Mieliśmy również dostarczyć obiekt, który łączyłby wielowiekową wiedzę gorzelników z zaawansowanymi praktykami technicznymi i środowiskowymi, np. systemem uzdatniania wody, demontowalnym dachem oraz innowacyjnym system odzyskiwania odpadów i ciepła.

Aby ukończyć złożone projekty na czas, AECOM wykorzystał oprogramowanie Autodesk® Revit® do modelowania BIM, a także oprogramowanie Autodesk® Navisworks® Manage do wykrywania kolizji. – Rozwiązania klasy BIM firmy Autodesk pomogły nam stworzyć modele na bardzo wczesnym etapie procesu projektowania – mówi Buckingham.

Nowa destylarnia posłuży jako punkt odniesienia dla projektowania przyszłych zakładów tego typu.

Zdjęcie dzięki uprzejmości firmy AECOM.

Rozwiązanie

Modele te pomogły przedstawicielom firmy Diageo zwizualizować i udoskonalić innowacyjne systemy zastosowane w budynku na długo przed rozpoczęciem budowy. – Rozwiązania BIM firmy Autodesk przyczyniły się do zaprojektowania złożonych procesów realizowanych w gorzelni i osiągnięcia ambitnych celów zrównoważonego designu, jakie postawiła sobie firma Diageo – mówi Buckingham. W ukończonej destylarni znalazło się wiele elementów konstrukcyjnych, które inaczej nie byłyby możliwe.

Dwa z nich to demontowalny dach i ściany gorzelni. – Klient był zaniepokojony wpływem na środowisko ewentualnej wymiany kadzi fermentacyjnych – mówi Buckingham. Dzięki rozwiązaniom BIM firmy Autodesk AECOM stworzył unikalną, elastyczną strukturę, która pozwoli firmie Diageo usunąć ściany i dach, gdy nadejdzie czas na wymianę kadzi fermentacyjnych. Wiązało się to ze stworzeniem łączonego modelu 3D konstrukcji, elewacji architektonicznej, usług budowlanych i procesów, aby sprawdzić, czy kadzie fermentacyjne będą mogły zostać w przyszłości usunięte przy minimalnym zakłóceniu normalnego funkcjonowania zakładu.

Aby zmniejszyć ślad węglowy budynku, AECOM i Diageo zaprojektowały gorzelnię tak, aby odzyskiwać ciepło odpadowe i wodę z wewnętrznego procesu destylacji. – Umieściliśmy również budynek przy słodowni z lat 80. XX w. – mówi Buckingham. – Dzięki temu mogliśmy wychwycić dodatkowe ciepło odpadowe z tego obiektu.

Jednym z najbardziej innowacyjnych aspektów nowej gorzelni jest przekształcenie odpadów procesowych w energię. – Byliśmy w stanie ponownie wykorzystać produkty uboczne z procesu destylacji, aby dostarczyć energię tam, gdzie w przeszłości usuwano te pozostałości i wykorzystywano jako paszę dla zwierząt – mówi Buckingham. Wykorzystując proces fermentacji beztlenowej, nowa destylarnia przekształca węglowodany obecne w produktach odpadowych w czystą wodę technologiczną i metan do kotła na biomasę.

W zrealizowanej gorzelni znalazł się również zakład uzdatniania wody, który może przetwarzać ciekłe odpady produkcyjne z destylarni, co pozwala zaoszczędzić około 300 000 m3 wody rocznie – mniej więcej tyle, co roczne zapotrzebowanie gorzelni na wodę.

Zdjęcie dzięki uprzejmości firmy AECOM.

Rezultat

Gorzelnia Roseisle rozpoczęła działalność w kwietniu 2009 r., a pierwsze butelki whisky trafiły do sprzedaży w 2012 r. Zakład zdobył doroczną nagrodę dla zrównoważonego projektu przyznawaną przez Royal Institute of Chartered Surveyors w 2010 r. oraz tytuł Projektu Roku 2010. Uzyskał także ocenę doskonałą wg systemu akredytacji zrównoważonego projektu BREEAM®. –Bez BIM nie udałoby nam się zrealizować tego przyspieszonego projektu na czas i w ramach budżetu – mówi Buckingham. Korzystając z BIM i integrując modele 3D elementów architektonicznych, strukturalnych i złożonych urządzeń, zespół był w stanie lepiej koordynować i zarządzać rozwiązaniem projektowym w środowisku wirtualnym. – W rezultacie otrzymaliśmy proces bardziej skoordynowany, wydajny i ułatwiający współpracę.

– Rozwiązania BIM Autodesk i Navisworks Manage pomogły nam zminimalizować czas projektowania i zmniejszyć liczbę kolizji na placu budowy oraz ograniczyć ilość wniosków o informacje od wykonawcy – mówi Buckingham. – Pomogło to zapewnić wysoki poziom koordynacji i spójności na przestrzeni całego projektu.

– Gorzelnia Roseisle posłuży jako punkt odniesienia dla projektów innych gorzelni i wpłynie na sposób, w jaki przemysł spożywczy postrzega proces produkcji alkoholi – mówi Buckingham. – Znaczenie tych innowacji nie może pozostać niedocenione.

Bez BIM nie udałoby nam się zrealizować tego przyspieszonego projektu na czas i w ramach budżetu. Rozwiązania BIM Autodesk i Navisworks Manage pomogły nam zminimalizować czas projektowania i zmniejszyć liczbę kolizji na placu budowy oraz ograniczyć ilość wniosków o informacje od wykonawcy.

– Nataniel Buckingham
Główny inżynier AECOM

Link do oryginału artykułu w PDF.

FIRMA
AECOM

LOKALIZACJA
Los Angeles, Kalifornia, Stany Zjednoczone

OPROGRAMOWANIE
Autodesk® Revit® Architecture Autodesk® Revit® Structure Autodesk® Navisworks® Manage