Misja detal: dostarczyć na czas

258

Połączenie Advance Steel i BIM umożliwił producentowi stali terminowe dostarczenie materiałów do budowy oddziału położniczego

Łatwość użycia oprogramowania Advance Steel, szybkość modelowania i projektowania połączeń oraz zintegrowane kontrole projektów na bieżąco – w połączeniu z możliwością ponownego wykorzystania modelu Revit stworzonego przez konstruktora – pomogły nam zmniejszyć przewidywany czas planowania o około 20 procent.

– Adrian Betts
Kierownik biura rysunku w TSI Structures

Projekt

Szpital Kettering w angielskim mieście Northamptonshire całkowicie wymienił oddział położniczo-ginekologiczny, zastępując go wyremontowaną i powiększoną dobudową wartą 4,5 mln GBP. Projekt obejmował dwie nowe ginekologiczne sale operacyjne wraz z przyległymi salami dla pacjentek, zbudowane w formie zwartej, nowej dobudowy przedłużającej front istniejącego skrzydła szpitala. W ramach projektu przeprowadzono również przebudowę istniejących sal operacyjnych, aby zapewnić nowoczesne pomieszczenia do rekonwalescencji i wsparcia pacjentów. Producent stali TSI Structures dostarczył projekt połączeń elementów stalowych, wykonał i wykończył stalowe detale oraz zamontował nową konstrukcję.

Wyzwania

Istniejące sale operacyjne i sale dla matek stały się przestarzałe i utrudniały personelowi szpitala sprawne świadczenie usług. W związku z tym szpital z niecierpliwością czekał na zakończenie realizacji projektu i uruchomienia nowych obiektów.

– Harmonogram przygotowania rysunków i prac nad elementami stalowymi był bardzo napięty – wyjaśnia Adrian Betts, kierownik biura rysunku TSI. – Do tego dochodził wymóg zapewnienia pełnego połączenia projektowego z nowym kodem Eurocode 3 budynku, który stopniowo zastępuje obecnie obowiązujący kod zgodny z normą brytyjską. Wiele rozwiązań do projektowania połączeń stalowych nie obsługuje jeszcze Eurokodu 3.

Ponadto rozszerzony zespół projektowy (składający się z pracowników TSI, generalnego wykonawcy, firmy Interserve oraz BWB Consulting, firmy odpowiadającej za konstrukcję) zobowiązany był zastosować niektóre z praktyk BIM, do których wkrótce zostaną zobowiązane wszystkie projekty użyteczności publicznej brytyjskiego rządu, w tym współdzielenie między członkami zespołu projektowego danych projektowych opartych na modelu.

Rozwiązanie

Firma TSI wykorzystała oprogramowanie Autodesk® Advance Steel do zaprojektowania połączeń, detali i głównych elementów stalowych projektu. – Połączenie między Advance Steel i Autodesk® Revit – wykorzystywane przez konstruktorów BWB – ułatwiło ponowne wykorzystanie ich modelu projektowego i bardziej wydajnej współpracy z ich inżynierami korzystających z cyfrowych narzędzi BIM – mówi Betts. – Dzięki temu połączeniu, jak również dokładności i szczegółowości modelu firmy BWB, nie musieliśmy tracić czasu na odtworzenie stalowego modelu w Advance Steel i mogliśmy od razu zacząć dodawać nasze stalowe łączniki. TSI skorzystało z wbudowanego silnika do projektowania połączeń konstrukcji Advance Steel (który w pełni wspiera kod budowlany Eurocode 3), aby sprawdzić połączenia w czasie rzeczywistym. Ponadto model Advance Steel wykorzystano do automatycznego generowania danych CNC dla procesów produkcyjnych w firmie TSI.

Zdjęcie dzięki uprzejmości TSI Structures.

Sprawdzanie projektu w czasie rzeczywistym

Firma TSI zastosowała natywne funkcje projektowania i sprawdzania połączeń Advance Steel, aby szybciej projektować połączenia stalowe i sprawdzać je przy użyciu normy Eurocode 3. – Musieliśmy przeprowadzić kontrole głównych obciążeń poprzecznych belek, a także kontrole wtórne w celu wykrycia nieproporcjonalnego załamania – mówi Betts. – Oprogramowanie Advance Steel z łatwością poradziło sobie z wieloma wersjami obciążenia.

Ponadto TSI wykorzystała Advance Steel do opracowania raportów z kompletnymi wyliczeniami wszystkich połączeń – w oparciu o stosowane formuły i z rzutem każdego połączenia – które następnie zostały wydane BWB do zatwierdzenia i podpisania. – Ta kompleksowa funkcjonalność pomogła nam skrócić czas projektowania i tworzenia detali elementów stalowych, dzięki czemu zaoszczędziliśmy czas potrzebny na planowanie, jak i moce przerobowe w postaci dodatkowych projektantów – mówi Betts.

Procesy oparte na modelach

W trakcie projektu firma TSI przesłała model, rysunki i raporty opracowane w programie Advance Steel do danych współdzielonych kontrahenta, zgodnie z brytyjskim zaleceniem odnośnie BIM, dotyczącym  gromadzenia, zarządzania i udostępniania zespołom multidyscyplinarnym, a ostatecznie właścicielowi obiektu, wszystkich stosownych zatwierdzonych dokumentów projektowych. Oprócz natywnego modelu Advance Steel, firma TSI wyeksportowała i przesłała również modele IFC projektów elementów stalowych, ponieważ jest to powszechnie używany otwarty format do udostępniania danych w projektach BIM. Ponadto firma przedstawiła krótki film instruktażowy dla członków rozszerzonego zespołu projektowego, którzy korzystali z programu Revit – a ostatecznie szpitala, na wypadek gdyby zdecydował się na korzystanie z Revit przy bieżących działaniach w obiekcie – wyjaśniający jak pobrać wtyczkę Advance Steel dla Revit® z Autodesk ® App Store i jak otworzyć model TSI w Revit, aby zsynchronizować lub porównać go z własnymi modelami i rysunkami.

– Wykorzystaliśmy zwłaszcza opartą na modelu współpracę z konstruktorami, aby pomóc w usprawnieniu procesu zatwierdzania, a także szybko i skutecznie zarządzać ich zmianami – mówi Betts. – Kiedy pojawiła się potrzeba wprowadzenia szybkiej zmiany, po prostu wysyłali nam zaktualizowany model Revit.

My importowaliśmy ten model wraz z poprzednim do Advance Steel, aby móc szybko zidentyfikować, które elementy struktur zostały przeniesione i zobaczyć które połączenia przeprojektować. Główny wykonawca pochwalił nas wręcz za dobrą koordynację i zarządzanie projektem.

Zdjęcie dzięki uprzejmości TSI Structures.

Efekty

Projekt został ukończony zgodnie z planem jesienią 2015 r., a 23 września w nowym skrzydle szpitala przyszło na świat pierwsze dziecko. – Współdziałanie Advance Steel i Revit, rozwiązania, które wybiera wiele firm konstrukcyjnych z którymi współpracujemy, jest doskonałe – mówi Betts. – Model konstrukcyjny w tym projekcie był świetny, więc projektowanie detali mogliśmy rozpocząć od razu, jednym kliknięciem.

– Łatwość użycia oprogramowania Advance Steel, szybkość modelowania i projektowania połączeń oraz zintegrowane kontrole projektów na bieżąco – w połączeniu z możliwością ponownego wykorzystania modelu Revit stworzonego przez konstruktora – pomogły nam zmniejszyć przewidywany czas planowania o około 20 procent – mówi Betts.

Współdziałanie Advance Steel i Revit, rozwiązania, które wybiera wiele firm konstrukcyjnych z którymi współpracujemy, jest doskonałe. Model konstrukcyjny w tym projekcie był świetny, więc projektowanie detali mogliśmy rozpocząć od razu, jednym kliknięciem.

– Adrian Betts
Kierownik biura rysunku w TSI Structures

Link do oryginału artykułu w PDF.

FIRMA
TSI Structures

LOKALIZACJA
Norwich, Wielka Brytania

OPROGRAMOWANIE
Autodesk®  Advance Steel