Mikołaj Lasota

346

Zapraszamy do kontaktu z Panem Mikołajem, absolwentem Szkoły Zimowej BIM: m.lasota95@gmail.com

Mikolaj Lasota – Winter BIM School in Cracow – BIM Coordinator from bim.edu.pl

Plomba w zabudowie liniowej, model Architektury

Plomba w zabudowie liniowej, model Konstrukcji

Plomba w zabudowie liniowej, model Instalacji