Michał Bylica

266

Zapraszamy do kontaktu z Panem Michałem, absolwentem Szkoły Zimowej BIM: themikkius@gmail.com

Michal Bylica – Winter BIM School in Cracow from bim.edu.pl

Plomba w zabudowie liniowej model Architektury

Plomba w zabudowie liniowej model Konstrukcji

Plomba w zabudowie liniowej model Instalacji