Małopolska Chmura Edukacyjna

54

Działamy w wielu obszarach. Nasi wykładowcy dzielą się swoją wiedzą w równoległych projektach jak ten organizowany przez Politechnikę Krakowską. Kontynuowane są zajęcia dla młodzieży ze szkół średnich i zespołów szkół budowlanych w ramach „Małopolskiej Chmury Edukacyjnej” w dwóch obszarach: Chemia i Budownictwo.

W ramach projektu prowadzone są trzy formy zajęć w obszarze Budownictwo: wykłady (zajęcia „on-line”), warsztaty weekendowe i tygodniowe. W dniu wczorajszym Wojciech Ciepłucha poprowadził warsztaty on-line dla uczestników tego projektu.