Małgorzata Zych

231

Zapraszamy do kontaktu z Panią Małgorzatą absolwentką Szkoły Letniej BIM: zych.malgorzata@gmail.com

Malgorzata Zych – Summer BIM School in Cracow from bim.edu.pl

Model architektury BIM pracy samodzielnej pomiędzy zajęciami na szkoleniu

Model konstrukcji BIM pracy samodzielnej pomiędzy zajęciami na szkoleniu

Model instalacji BIM pracy samodzielnej pomiędzy zajęciami na szkoleniu