Available courses

  Revit 1 i 2

  Kurs wspomagający szkolenie Revit 1 i 2 stopień. Znajdziesz tutaj prezentacje, filmy, materiały dydaktyczne, szablony i biblioteki.

  Revit Interiors

  A course supporting Revit Interiors training. Find presentations, videos, teaching materials, templates and libraries here.

  Revit wnętrza

  Kurs wspomagający szkolenie Revit Wnętrza. Znajdziesz tutaj prezentacje, filmy, materiały dydaktyczne, szablony i biblioteki.

  Szkoła BIM

  Kurs wspomagający szkolenie BIM. Znajdziesz tutaj prezentacje, filmy, materiały dydaktyczne, szablony i biblioteki.

  3DSMax

  Kurs wspomagający szkolenie stacjonarne 3DSMax. Znajdziesz tutaj filmy i materiały dydaktyczne.