Krzysztof Galiszewski

197

Zapraszamy do kontaktu z Panem Krzysztofem, absolwentem Szkoły Zimowej BIM: krzysztof.galiszewski@o2.pl

Krzysztof Galiszewski – Winter BIM School in Cracow – BIM Coordinator from bim.edu.pl

Plomba w zabudowie liniowej model Architektury

Plomba w zabudowie liniowej model Konstrukcji

Plomba w zabudowie liniowej model Instalacji