Szkoła BIM | Prezentacja uczestników | Gala wręczenia certyfikatów

Zwieńczeniem Szkoły Letniej BIM było spotkanie w sali audytoryjnej, gdzie uczestnicy prezentowali swoje projekty z zajęć i pracę samodzielną. Galę wręczenia certyfikatów...

Szkoła BIM | Moduł 7 | Modelowania zbrojenia i połączeń

Więcej: https://bim.edu.pl/szkola-letnia-bim/ Zajęcia w MODULE 7 odbyły się na oprogramowaniu Revit i Robot. Uczestnicy podlinkowali branżę architektoniczną i wraz...

Szkoła BIM | Moduł 6 | Chmura punktów

Chmura punktów to cyfrowa inwentaryzacja umożliwiająca dokładne rozplanowanie nowej zabudowy w już istniejącej. Tworzona jest za pomocą skanera (np. Faro). Skaning laserowy...

Szkoła BIM | Moduł 6 | Dynamo

Szkoła BIM | Moduł 6 | Dynamo Następna część MODUŁU 6 została poświęcona projektowaniu parametrycznemu przy użyciu Dynamo i...

Szkoła BIM | Moduł 5 | Koordynacja międzybranżowa

Więcej: https://bim.edu.pl/szkola-letnia-bim/ Zajęcia w MODULE 5 odbyły się na oprogramowaniu Navisworks. Uczestnicy podlinkowali branżę architektoniczną, konstrukcyjną i instalacyjną do...

Szkoła BIM | Moduł 4 | Konsultacje online | Praca samodzielna

Moduł 4 – Praca grupowa pomiędzy zajęciami Moduł składa się z konsultacji online z architektury, konstrukcji i instalacji oraz spotkania koordynacyjnego. Czas na modelowanie...

Szkoła BIM | Moduł 3 | Współpraca z instalatorem

Następne godziny MODUŁU 3 rozpoczęły się modelowaniem instalacji na projekcie architektury punktu informacyjnego. Uczestnicy na podczytanym pliku stworzyli piony i przybory sanitarne....