Szkoła BIM | Prezentacja uczestników | Gala wręczenia certyfikatów

Zwieńczeniem Szkoły Letniej BIM było spotkanie w sali audytoryjnej, gdzie uczestnicy prezentowali swoje projekty z zajęć i pracę samodzielną. Galę wręczenia certyfikatów...

Szkoła BIM | Moduł 6 | Modelowania zbrojenia

Zajęcia w MODULE 6 odbyły się na oprogramowaniu Revit. Uczestnicy podlinkowali branżę architektoniczną i wraz z konstruktorem uszczegółowili model ramy żelbetowej o...

Szkoła BIM | Moduł 6 | Modelowanie rodzin

W przedostatnim, szóstym module Szkoły BIM tworzymy rodziny. Kursanci tworzą rodzinę niestandardowych elementów, drzwi, okna i panelu w ścianie kurtynowej.

Szkoła BIM | Moduł 6 | Chmura punktów

Chmura punktów to cyfrowa inwentaryzacja umożliwiająca dokładne rozplanowanie nowej zabudowy w już istniejącej. Tworzona jest za pomocą skanera (np. Faro). Skaning laserowy...

Szkoła BIM | Moduł 6 | Dynamo

Następna część MODUŁU 6 została poświęcona projektowaniu parametrycznemu przy użyciu Dynamo i Revit. Dynamo umożliwia manipulowanie danymi, tworzenie geometrii, przeglądanie opcji projektowych,...

Szkoła BIM | Moduł 5 | Przedmiary i zestawienia

Uczestnik wykorzysta wykonane modele i stworzy z nich dokładne zestawienie materiałów i oszacuje koszty robocizny.

Szkoła BIM | Moduł 5 | Koordynacja międzybranżowa

Zajęcia w MODULE 5 przeznaczone są na oprogramowanie Navisworks Manage. Uczestnicy wczytują branżę architektoniczną, konstrukcyjną i instalacyjną do jednego modelu....

Szkoła BIM | Moduł 4 | Praca grupowa

Moduł 4 – Praca grupowa pomiędzy zajęciami Moduł składa się z konsultacji online z architektury, konstrukcji i instalacji oraz spotkania koordynacyjnego. Czas na modelowanie...

Szkoła BIM | Moduł 3 | Współpraca z instalatorem

Następne godziny MODUŁU 3 rozpoczęły się modelowaniem instalacji wentylacyjnych na projekcie architektury biurowca. Uczestnicy na podczytanym pliku tworzą kanały i centrale wentylacyjne....