Szkoła BIM | Prezentacja uczestników | Gala wręczenia certyfikatów

Zwieńczeniem Szkoły Letniej BIM było spotkanie w sali audytoryjnej, gdzie uczestnicy prezentowali swoje projekty z zajęć i pracę samodzielną. Galę wręczenia certyfikatów...

Szkoła BIM | Moduł 7 | Modelowania zbrojenia i połączeń

Więcej: https://bim.edu.pl/szkola-letnia-bim/ Zajęcia w MODULE 7 odbyły się na oprogramowaniu Revit i Robot. Uczestnicy podlinkowali branżę architektoniczną i wraz...

Szkoła BIM | Moduł 6 | Chmura punktów

Więcej:https://bim.edu.pl/szkola-letnia-bim/ Pierwsze godziny MODUŁU 6 rozpoczęły się wykładem Pana Piotra Bartosiaka z firmy 3DSKANGEO​. Zaprezentowane zostały skanery, ich...

Szkoła BIM | Moduł 6 | Dynamo

Szkoła BIM | Moduł 6 | Dynamo Więcej: https://bim.edu.pl/szkola-letnia-bim/ Następna część MODUŁU 6 została poświęcona projektowaniu...

Szkoła BIM | Moduł 5 | Koordynacja międzybranżowa

Więcej: https://bim.edu.pl/szkola-letnia-bim/ Zajęcia w MODULE 5 odbyły się na oprogramowaniu Navisworks. Uczestnicy podlinkowali branżę architektoniczną, konstrukcyjną i instalacyjną do...

Szkoła BIM | Moduł 4 | Konsultacje online | Praca samodzielna...

Więcej: https://bim.edu.pl/szkola-letnia-bim/W MODULE 4 uczestnicy tworzą projekt plomby. Każdy z uczestników otrzymuje plik z działką, którą następnie zabudowuje własną koncepcją. Tak każdy...

Szkoła BIM | Moduł 3 | Współpraca z instalatorem

Więcej: https://bim.edu.pl/szkola-letnia-bim/ Następne godziny MODUŁU 3 rozpoczęły się modelowaniem instalacji na projekcie architektury punktu informacyjnego. Uczestnicy na podczytanym pliku...

Szkoła BIM | Moduł 3 | Konstrukcje i instalacje | Wavin

Więcej: https://bim.edu.pl/szkola-letnia-bim/W MODULE 3 uczestnicy stworzyli stalową konstrukcje do pawilonu punktu informacyjnego, stan surowy do obliczeń konstrukcyjnych budynku wielorodzinnego i instalacje kanalizacji...

Szkoła BIM | Moduł 3 | Współpraca z konstruktorem

Więcej: https://bim.edu.pl/szkola-letnia-bim/ Pierwsze godziny MODUŁU 3 rozpoczęły się modelowaniem konstrukcji stalowej punktu informacyjnego. Uczestnicy na podlinkowanym projekcie architektonicznym modelowali...