Katarzyna Sapota-Zawalska

385

Zapraszamy do kontaktu z Panią Katarzyną, absolwentką Szkoły Zimowej BIM: sapota.katarzyna@gmail.com

Katarzyna Sapota Zawalska – Winter BIM School in Cracow – BIM Coordinator from bim.edu.pl

Plomba w zabudowie liniowej, model Architektury

Plomba w zabudowie liniowej, model Konstrukcji

Plomba w zabudowie liniowej, model Instalacji