Jakub Pietrzak

640

Zapraszamy do kontaktu z Panem Jakubem, japietrzak96@gmail.com absolwentem szkolenia Revit 1 i 2 stopień.

Jakub Pietrzak – BIM Engineer from bim.edu.pl

Model 3D plomby w zabudowie liniowej, architektura

Model 3D wieżowca, koncepcja architektoniczna