Honorata Włudarczyk

385

Zapraszamy do kontaktu z Panią Honoratą, absolwentką Szkoły Zimowej BIM: honoratawludarczyk@gmail.com

Honorata Wludarczyk – Winter BIM School in Cracow – BIM Coordinator from bim.edu.pl

Plomba w zabudowie liniowej, model Architektury