Energooszczędność w służbie architektury współczesnej

343
Zintegrowane z BIM analizy zużycia energii i ekspozycji na światło dzienne umożliwiły zespołowi projektowemu określenie potencjalnej wydajności budynku w tym zakresie.

Akademia Sił Powietrznych USA postawiła na modernizację, wykorzystując Insight 360 do analiz wydajności energetycznej i ekspozycji na światło dzienne.

Wprowadzenie

Kaplica Kadetów zlokalizowana na terenie kampusu Akademii Sił Powietrznych USA, to perełka architektury modernistycznej i jeden z najczęściej fotografowanych miejsc w Colorado. Budynek został oddany do użytku w roku 1963. Niestety po upływie pół wieku żadna konstrukcja nie jest w stanie oprzeć się działaniu przyrody; kaplica jest popękana i przecieka, a koszty renowacji pochłaniają rocznie ok. 400 tys. USD. Akademia wydała na ten cel już 9 mln USD.

By ocenić, jakiego rodzaju prace najbardziej zmniejszą koszty, zespół konsultantów stworzył wirtualny model powykonawczy kaplicy. Wykorzystanie Revit jako platformy do zbudowania inteligentnego modelu umożliwiło fachowcom skorzystanie z cyfrowego narzędzia do analizy energetycznej i oświetleniowej Insight 360, w celu zaproponowania opłacalnych napraw budynku, w oparciu o faktyczne warunki eksploatacyjne.

 

Zintegrowane z BIM analizy zużycia energii i ekspozycji na światło dzienne umożliwiły zespołowi projektowemu określenie potencjalnej wydajności budynku w tym zakresie.

Kompleksowa analiza energetyczna budynku

Na początku procesu modelowania stworzono w programie Revit konceptualną bryłę kaplicy, a za  pomocą Insight 360 przeprowadzono analizę energetyczną. Pozwoliło to zrozumieć, jakie prace renowacyjne pozwolą uzyskać największe oszczędności. Zasugerowano, że ulepszenie istniejącej (niewielkiej) warstwy ocieplenia może zmniejszyć koszty operacyjne o ok. 1 mln USD.

Wraz z uszczegółowieniem modelu zwiększała się szczegółowość analizy energetycznej. Pojawiające się informacje dotyczące budynku, np. właściwości termiczne materiałów, dodawano do modelu Revit. Automatyczne stworzenie w Revit modelu EAM (Modelu Analizy Energetycznej) umożliwiło zespołowi projektowemu płynnie przetransponować złożoną geometrię architektoniczną na wiarygodny model analityczny, gotowy do przeprowadzenia symulacji.

Analiza ekspozycji na światło dzienne

Analiza oświetleniowa sporządzona w Insight 360 umożliwiła przedstawienie w formie graficznej rozmieszczenia poszczególnych poziomów oświetlenia w całej kaplicy. Dodanie właściwości poszczególnych materiałów szkła witrażowego, np. widzialnej przepuszczalności i koloru, umożliwiło szybkie opracowanie zaawansowanych i dokładnych map oświetlenia.

Mapy oświetlenia zostały wygenerowane automatycznie na płaszczyźnie roboczej w kontekście wizualizacji. Oprócz tego stworzono widoki 3D i odtworzono ustawienia daty i godziny by porównać rzeczywiste zdjęcia kaplicy z odwzorowanymi poziomami oświetlenia.

Zintegrowane z BIM analizy zużycia energii i ekspozycji na światło dzienne umożliwiły zespołowi projektowemu określenie potencjalnej wydajności budynku w tym zakresie.

 

Link do oryginału artykułu w PDF.

FIRMA
Akademia Sił Powietrznych USA

LOKALIZACJA
Colorado Springs, USA

OPROGRAMOWANIE
Autodesk® Insight 360™ Autodesk® Revit®

STRONA WWW
www.usafa.af.mil