Szkolenia ukierunkowane na projekty

Doskonale znamy oprogramowanie Autodesk i środowisko dydaktyczne. Możemy szkolić członków kadry naukowej i uczniów bezpośrednio, prezentując im oprogramowanie Autodesk, przygotowując plany lekcji, a nawet prowadząc zajęcia w klasach. Skupiamy się na konkretnych projektach i zajęciach uczniów.

Światowej klasy pomoc techniczna

Znamy się nie tylko na oprogramowaniu Autodesk. Doskonale rozumiemy rynek edukacyjny, możemy też pomóc w wyborze wersji Student Edition oprogramowania Autodesk i w poszukiwaniu funduszy na zakup aplikacji. Możemy również pomagać kadrze dydaktycznej w integracji technologii Autodesk® z programami nauczania i opracowywaniu materiałów szkoleniowych.

Pomoc w dążeniach do sukcesów

Pomagamy w dążeniach do sukcesów – w projektach szkolnych, a ostatecznie – w pracy zawodowej. Świadczymy różnorodne usługi na rzecz nauczycieli i uczniów, m.in. pomagamy przygotowywać plany lekcji, prowadzimy zajęcia, dzielimy się najlepszymi praktykami i organizujemy kółka projektowania.

Certyfikacja

Wspomagamy rozwój zawodowy nauczycieli i umiejętności uczniów. Prowadzimy program certyfikacji instruktorów Autodesk® (ACI) oraz Autodesk® Student and Educator Expert Program. Aby pomóc uczniom i nauczycielom w ocenie i sprawdzeniu własnych umiejętności, umożliwiamy uzyskanie certyfikatów Autodesk®, które stanowią uznawany w branży dowód wiedzy specjalistycznej z zakresu technologii Autodesk.

Działania pozaprogramowe

Przygotujemy studentów i nauczycieli do udziału w konkursach dla projektantów lub do ich sponsorowania oraz zainicjujemy i poprowadzimy przeznaczone dla nich wydarzenia na kampusie.