Duże wyzwanie, łatwe rozwiązanie. Praktyczne zastosowanie analizy oświetlenia Insight 360

467

Firma Eskew + Dumez + Ripple osiągnęła zoptymalizowaną wydajność oświetleniową i energetyczną w projektach laboratoriów Uniwersytetu w Tulane.

Wprowadzenie

Znana z wielokrotnie nagradzanej, innowacyjnej architektury i projektów planistycznych firma Eskew + Dumez + Ripple (EDR) z Nowego Orleanu wykorzystała niedawno analizę oświetlenia Insight 360 w dwóch projektach w Nowym Orleanie: w projekcie pro-bono budynku zeroenergetycznego mieszczącego sale zajęciowe dla Centrum Zrównoważonego Zaangażowania i Rozwoju oraz w projekcie komercyjnym sali zajęciowej i laboratorium na Uniwersytecie w Tulane.

Oba projekty miały na celu osiągnięcie ambitnych celów związanych z oświetleniem dziennym. Udało się je osiągnąć za pomocą Insight 360 i Revit.

Dzięki nowemu paradygmatowi symulacyjnemu zintegrowanych z BIM narzędzi do analizy wydajności, analiza wachlarza projektów alternatywnych staje się realne i praktyczne. W przeciwieństwie do typowych cyfrowych rozwiązań, wymagających stworzenia modelu równoległego w osobnym programie do analizy, proces analizy zintegrowanej z BIM umożliwia sprawniejszą i szybszą symulację, o większych możliwościach.

Dzięki ścisłej integracji analizy oświetlenia Insight 360 z programem Revit sprawniej wykonaliśmy testy i szybciej zrozumieliśmy, które decyzje projektowe pociągają za sobą największe konsekwencje. Dzięki temu mogliśmy zoptymalizować nasze wysiłki w tych dynamicznych projektach.

– Jacob Dunn
Akredytowany Ekspert LEED i Kierownik ds. Zrównoważonego rozwoju w Eskew + Dumez + Ripple

Centrum Badań Rzek i Wybrzeży Uniwersytetu w Tulane (University River and Coastal Center, TURCC)

Jednym z celów projektu dla Centrum Badań Rzek i Wybrzeży Uniwersytetu w Tulane było spełnienie kryteriów LEED v3 dla światła dziennego, zgodnie z którymi w 75% regularnie zajmowanych pomieszczeń natężenie światła ma wynosić ok. 107 lm/m2.

Wstępna symulacja natężenia światła dziennego wykazała, że ​​próg ten osiągnięto tylko dla ok. 70% projektu, a w przypadku powierzchni głębokich laboratoriów, kryteria te spełniało tylko 42% z nich.

Przy pomocy analizy oświetlenia Insight 360 przeprowadzono szybką symulację ośmiu różnych konfiguracji okien i wyznaczono trzy, które zwiększają wydajność oświetlenia dziennego. Następnie zespół projektowy zaktualizował układ okien w oparciu o wyniki, a ostateczna symulacja potwierdziła, że ​​przeprojektowanie doprowadziło do realizacji celu LEED.

– Analiza oświetlenia Insight 360 pozwoliła nam przeanalizować szeroki wachlarz opcji projektowych i uzyskać pożądaną wydajność w rekordowym czasie – mówi Jacob Dunn, akredytowany ekspert LEED i kierownik ds zrównoważonego rozwoju w EDR.

W końcowym projekcie sali Waterlab osiągnięto 100% naświetlenia światłem dziennym przy jednoczesnej poprawie wydajności energetycznej. [Zdjęcie dzięki uprzejmości Eskew + Dumez + Ripple]

Centrum edukacji środowiskowej “Waterlab” na Uniwersytecie w Tulane

W przypadku “Waterlab”, centrum nauk o środowisku i sali wielofunkcyjnej, dążono do osiągnięcia stuprocentowego oświetlenia światłem dziennym i zeroenergetyczności.

Projekt rozpoczął się od przeszklenia prawie całej elewacji, co zapewniło oświetlenie dzienne, ale utrudniło osiągnięcie zeroenergetyczności. Przeprowadzenie licznych symulacji uzmysłowiło projektantom, że przestrzeń może nadal spełniać cel dla światła dziennego przy mniejszej ilości okien o zmienionym układzie.

Dzięki Insight 360 zespół mógł szybko przeanalizować szereg alternatywnych projektów – wszystkie przy użyciu oryginalnego, cyfrowego modelu budynku w programie Revit. Ostatecznie rozwiązanie spełniło docelową normę 100% oświetlenia światłem dziennym i poprawiło ogólną wydajność energetyczną budynku.

– Dzięki integracji danych potrzebnych do analizy w modelu BIM Insight 360 idealnie sprawdza się jako narzędzie kontroli postępu prac, ich jakości oraz wymiany informacji i budżetowania, jednak najważniejszą kwestią jest moim zdaniem to, że narzędzie to pozwoliło nam uruchomić analizę na wcześniejszym etapie procesu projektowania – podkreśla Dunn.

Link do oryginału artykułu w PDF.

FIRMA
Eskew+Dumez+Ripple

LOKALIZACJA
Nowy Orlean, USA

OPROGRAMOWANIE
Autodesk® Insight 360™ Autodesk® Revit®