Dorota Cieślicka

104

Zapraszamy do kontaktu z absolwentką szkolenia Dynamo z tworzenia skryptów w aplikacji Dynamo usprawniające procesy projektowe i koordynacyjne w programie Revit. Zapraszamy do oglądnięcia prezentacji końcowej. Kontakt pod e-mailem: dorotacieslicka@gmail.com