Dołącz do Szkoły BIM gdziekolwiek jesteś.

48
Koordynator BIM

Kraków był dla Ciebie za daleko? Od niedawna Nasze szkolenia prowadzimy ONLINE. 18 kwietnia startujemy ze Szkołą Letnią BIM Online! Odbywa się przez 7 weekendów w soboty i niedziele, w wybrane miesiące z przerwą 2-3 tygodnie na pracę samodzielną. Zajęcia prowadzimy zdalnie na platformie do e-learning’u na żywo zoom.us. Dydaktykę wspieramy nagranymi video, prezentacjami i quizami.

Harmonogram na stronie: https://bim.edu.pl/szkolenia/szkola-letnia-bim/ Zapraszamy!