Dariusz Nowak

311

Zapraszamy do kontaktu z Panem Dariuszem absolwentem Szkoły Letniej BIM: radius_arch@interia.pl

Dariusz Nowak – Summer BIM School in Cracow from bim.edu.pl

Model architektury BIM projektu samodzielnego

Model konstrukcji BIM projektu samodzielnego

Model instalacji BIM projektu samodzielnego