Cyfrowy zespół projektowy

395

Newman Architects przechodzi z BIM do chmury dzięki Revit Collaboration

Współpraca w Revit jest niesamowita. Nasi partnerzy i konsultanci mogą otworzyć projekty Revit u siebie w biurze, ale bez narażania bezpieczeństwa naszego intranetu przez logowanie z zewnątrz i bez ponoszenia kosztów dodatkowego sprzętu lub licencji programu Revit.

– Jeff Cap
Dyrektor IT, Newman Architects

O firmie

Newman Architects świadczy kompleksowe usługi architektoniczno-planistyczne w biurach w New Haven, Connecticut i Waszyngtonie. Firma realizuje różnorodne projekty, od renowacji budynków zabytkowych po kompleksowe plany urbanistyczne, z naciskiem na projekty dla instytucji np. szkół, bibliotek czy obiektów sportowych. Podstawowym narzędziem do projektowania w firmie Newman Architects jest Autodesk® Revit®, podobnie jak u większości konsultantów i partnerów tej firmy. Z Revit korzysta w firmie obecnie około 20 użytkowników.

Wyzwania

Dwa biura, których sieci są połączone za pomocą wirtualnej sieci prywatnej (VPN), czasami współpracują przy projektach korzystając z Revit. Projektanci korzystają z funkcji współdzielenia, co umożliwia wielu członkom zespołu jednoczesną pracę nad głównym modelem budynku, nazywanym plikiem centralnym Revit. – Gdy model się rozrasta, czas potrzebny do otwarcia, synchronizacji i zapisania pracy w pliku centralnym w naszej sieci VPN może się frustrująco dłużyć – mówi Jeff Cap, dyrektor IT w Newman Architects. – Zaczęliśmy więc rozglądać się za urządzeniami sieciowymi, które mogą przyspieszyć działanie w sieciach rozległych, jednak okazało się, że są one dość drogie, a ich rozszerzenie wymaga kolejnych nakładów. Ponadto projekty joint venture z innymi firmami architektonicznymi wykorzystującymi Revit stają się normą dla firm takich jak Newman Architects. Projekty te wymagają współdzielonego dostępu do centralnego pliku Revit z firmami zewnętrznymi, co stanowi wyzwanie, gdy projektanci nie mogą pracować w jednym biurze. Rozwiązania ułatwiające dostęp do współdzielonego modelu projektowego uwzględniały ustanowienie połączenia VPN między biurami projektowymi i korzystanie z wirtualnego pulpitu programu Revit. Taka konfiguracja wymaga jednak dodatkowego sprzętu, mocniejszych kart graficznych, zwiększonej przepustowości i dodatkowych licencji na oprogramowanie (subskrypcji) ze strony firmy obsługującej plik centralny Revit. – Zatem poza ryzykiem związanym z dostępem i bezpieczeństwem, jakie wynika z tego rozwiązania, firma udostępniająca sieć musi liczyć się ze znacznym obciążeniem działu IT pod względem kosztów i zapewnienia wsparcia – mówi Cap. – Naszej firmie potrzebne było tak naprawdę rozwiązanie skalowalne, które nie stanowiłoby nadmiernego obciążenia dla naszych własnych zasobów informatycznych i byłoby w stanie zaspokoić ograniczenia finansowe w kosztach zarządzania, a także potrzeby naszego projektu w zakresie wydajności – mówi Leo Gonzales, architekt i kierownik BIM w Newman Architects.

[Ilustracje dzięki uprzejmości Newman Architects.]

Rozwiązanie

W 2014 roku firma zaczęła korzystać z Autodesk® A360 Collaboration dla Revit® usługi subskrypcyjnej opartej na chmurze, która umożliwia zespołom projektowym scentralizowany dostęp do pliku projektu Revit w chmurze. – Podczas pierwszych testów tej usługi dosłownie szczęki nam opadły – przyznaje Gonzales. –Otwarcie lub zapisanie pracy w pliku centralnym Revit znajdującym się w chmurze zajmowało praktycznie tyle samo czasu, co w przypadku naszej sieci lokalnej. – Współpraca w Revit jest niesamowita – mówi Cap. – Nasi partnerzy i konsultanci mogą otworzyć projekty Revit u siebie w biurze, ale bez narażania bezpieczeństwa naszej sieci wewnętrznej przez logowanie z zewnątrz i bez ponoszenia dodatkowych kosztów sprzętu lub licencji Revit.

[Ilustracje dzięki uprzejmości Newman Architects.]

Natychmiastowa oszczędność czasu

Collaboration dla Revit zastosowaliśmy po raz pierwszy w projekcie joint venture projektu szkoły podstawowej w Baltimore w stanie Maryland, łącząc doświadczenie Newman Architecture w projektowaniu szkół ze znajomością lokalnego kontekstu architekta z Baltimore. Plik centralny Revit dla tego projektu miał około 150 MB, więc gdyby nie Collaboration dla Revit, członkowie zespołu projektowego spoza biura Newman Architects w New Haven mogliby pracować nad modelem projektu wyłącznie przy użyciu VPN i wirtualnych pulpitów. Otwarcie lub zapisanie pracy w pliku centralnym Revit zajmowało użytkownikom od dwóch do pięciu minut. Co więcej, gdy osoba pracująca na wirtualnej stacji roboczej zapisywała pracę w pliku centralnym, sesje użytkowników Revit w biurze w New Haven zawieszały się na kilka minut. – Wszystkie tego typu opóźnienia szybko się sumują – mówi Gonzales. – Wdrażając Collaboration dla Revit w tym projekcie oszczędzamy na oko jakieś 2 h dziennie.

Płynna wymiana informacji pomiędzy firmami joint venture i partnerami projektu to przyszłość naszej branży. A Collaboration dla Revit daje nam tę przyszłość już dziś.

– Leo Gonzales
Architekt i kierownik BIM, Newman Architects

[Ilustracje dzięki uprzejmości Newman Architects.]

Elastyczny, niedrogi i skalowalny

– Dzięki Collaboration dla Revit ​​proces konfigurowania i udostępniania plików Revit pracownikom zdalnym i konsultantom zewnętrznym jest niezwykle prosty, a poza tym całkowicie skalowalny, więc możemy dodawać lub usuwać użytkowników, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba – mówi Cap.

Dzięki licencjonowaniu subskrypcji oprogramowania firma Newman Architects może udostępnić użytkownikom Collaboration dla Revit w okresach miesięcznych, kwartalnych lub rocznych, tak więc niezależnie od tego, czy projekt trwa kilka miesięcy czy lat firma płaci tylko za taki dostęp, jakiego potrzebuje, i tylko na czas korzystania z niego.

– Czasami projekt rusza nagle po długim przestoju i musimy szybko zebrać ludzi do pracy nad nim – mówi Cap. – Taka sytuacja nastręcza szczególnie dużo trudności w przypadku, gdy do projektu angażuje się projektantów z innych firm, co może wymagać od nas dodatkowych nakładów rzędu dziesiątek tysięcy dolarów na nowy sprzęt i dodatkowe licencje na oprogramowanie. Ponadto, sam proces organizacji przedsięwzięcia może trwać kilka miesięcy. Collaboration dla Revit umożliwia nam dodawanie dodatkowych pracowników do projektu w ciągu zaledwie kilku dni, bez dostarczania większej ilości sprzętu i zwiększania pracy działu IT – podkreśla Cap.

Ponadto pracownicy zdalni Newman Architect, mogą bez przeszków pracować nad projektem Revit niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. – Collaboration dla Revit umożliwia nam większą elastyczność – mówi Gonzales. – Będąc w trasie, na budowie czy pracując z domu, nasi użytkownicy mają taki dostęp do swoich projektów Revit, jak osoby siedzące w jednym z naszych biur. A jeśli potrzebujemy dodatkowych pracowników do pracy nad nowymi projektami, Collaboration dla Revit uwalnia nas od konieczności pozyskiwania dodatkowej powierzchni biurowej, zapewniając dostęp do pliku centralnego Revit z dowolnego miejsca.

Rezultat

– Z punktu widzenia IT, Collaboration dla Revit oferuje wyjątkową wartość – mówi Cap. – Nie musimy kupować dodatkowego sprzętu ani poświęcać czasu na instalację i administrowanie. Firma szacuje wręcz, że docelowo większość plików projektowych Revit, zwłaszcza w przypadku projektów współdzielonych między biurami zostanie przeniesiona do chmury – a już na pewno te, które są udostępniane partnerom joint venture i konsultantom.

– Płynna wymiana informacji pomiędzy firmami joint venture i partnerami projektu to przyszłość naszej branży – mówi Gonzales. – A Collaboration dla Revit daje nam tę przyszłość już dziś.

Link do oryginału artykułu w PDF.

FIRMA
Newman Architects

LOKALIZACJA
Connecticut, Washington, D.C., USA

OPROGRAMOWANIE
Autodesk®  A360 Collaboration dla Revit® Autodesk® RevitTM