BIM wspiera budowę centrum onkologii na Florydzie

139

Prefabrykacja i dostawy bezpośrednie odpowiedzią na wyzwania logistyczne Miller Electric Company

Wyjątkowy budynek

Po połączeniu szpitali Baptist Health i MD Anderson, w centrum Jacksonville powstało najnowocześniejsze centrum walki z rakiem: Baptist Medical Center. Ośrodek ma zapewniać najwyższej klasy opiekę onkologiczną w północno-wschodniej Florydzie. Otwarty w 2018 r. budynek, o powierzchni prawie 56 tys. m2 i łącznej długości niemal 200 m, jest kluczowym elementem zrewitalizowanego centrum miasta.

Wykonawcą złożonej instalacji energetycznej w całym budynku – w tym oświetlenia i zasilania krytycznego sprzętu do leczenia nowotworów – została firma Miller Electric Company.

Ciasny, trudny plac budowy

Jak podkreśla Alan Creel, wiceprezes ds. usług wstępnych w Miller Electric Company, lokalizacja Baptist Medical Center stanowi jedno z największych wyzwań projektu. Gęsta zabudowa dzielnicy nie pozostawia miejsca do poprowadzenia przewodów elektrycznych na miejscu, składowania materiałów, a nawet codziennych ich dostaw.

Miller Electric Company prefabrykuje więc całą infrastrukturę elektryczną w zewnętrznym warsztacie, gdzie jest ona składana i wysyłana w modułach na plac budowy. Jak wskazuje Creel, praca w trybie “just-in-time” (dostarczania komponentów tuż przed ich wykorzystaniem) wymaga bezpośredniej koordynacji między inżynierem, generalnym wykonawcą, podwykonawcami, firmami zewnętrznymi i dostawcami sprzętu.

Koordynacja BIM przed budową

Firma Miller Electric Company zakupiła dla pracowników zajmujących się pracami przedbudowlanymi i projektowaniem BIM subskrypcję na pakiet oprogramowania Autodesk® dla architektów, inżynierów i budowniczych (Architecture, Engineering and Construction, AEC). Oferuje on szeroki wachlarz innowacyjnych technologii wspierających projektowanie i konstruowanie instalacji elektrycznych dla różnego rodzaju projektów budowlanych. Rozwiązania te bazują na Autodesk® Revit® – narzędziu do modelowania informacji o budynku (BIM), które umożliwia firmie Miller Electric Company tworzenie modeli 3D docelowej infrastruktury elektrycznej jeszcze przed rozpoczęciem budowy.

Pakiet AEC wspiera łączenie projektu i produkcji z szybką dostawą w firmie Miller Electric Company

Pakiet AEC umożliwia koordynację prac w czasie rzeczywistym – zarówno wewnętrznych: pomiędzy biurem, fabryką i placem budowy, jak i pomiędzy Miller Electric Company a inżynierem, generalnym wykonawcą czy innymi fachowcami. Creel wyjaśnia, że wszyscy uczestnicy projektu Baptist MD Anderson korzystają z programu Revit do szkicowania wszystkich elementów mechanicznych, elektrycznych, hydraulicznych, architektonicznych i strukturalnych budynku, współdzieląc modele w programie Autodesk® Navisworks® Manage. Daje to każdej z zainteresowanych stron dostęp do modelu 4D każdego szczegółu w czasie rzeczywistym, nawet tak drobnego jak element przepustu lub rury. Dzięki Navisworks są oni w stanie zobaczyć czy wszystkie elementy będą do siebie pasowały i ustalić, kiedy wyprodukować i zainstalować każdy z nich.

BRANŻA BUDOWLANA SIĘ ZMIENIA, A MY DOSTRZEGLIŚMY PRAWDZIWĄ POTRZEBĘ ZAINWESTOWANIA W ROZWÓJ INNOWACYJNYCH KONCEPCJI I PROCEDUR. KOLEKCJA AUTODESK AEC POZWALA NAM KORZYSTAĆ Z BIM, DZIĘKI CZEMU MOŻEMY KOORDYNOWAĆ WSPÓŁPRACĘ Z INNYMI KONTRAHENTAMI I USPRAWNIĆ PROCES PREFABRYKACJI.

– Alan Creel
Wiceprezes ds. usług wstępnych w Miller Electric Company

Cały projekt, od pierwszego wbicia łopaty w ziemię do testów oświetlenia, można wyznaczyć w czasie rzeczywistym w chmurze, za pomocą Autodesk® BIM 360 Glue. Dzięki temu możliwe jest porozumienie wszystkich stron i terminowa realizacja projektu.

– Nasi specjaliści od modelowania projektują równocześnie z innymi członkami zespołu, a dane są przesyłane do chmury w czasie rzeczywistym, więc pozostali fachowcy dokładnie widzą miejsce, w którym pracują nasze systemy i przestrzeń, którą zajmujemy – mówi Creel. – Dzięki temu gdy docieramy na budowę, nie ma żadnych niespodzianek.

Praca w trybie dostaw bezpośrednich

Gdy inżynier zakończy tworzenie modelu 3D podłogi lub obszaru budynku w Revit, Miller Electric Company może usunąć z modelu obszary działania innych fachowców (np. kanalizację czy klimatyzację) i podglądnąć tylko plany infrastruktury elektrycznej.

Inżynierowie mogą analizować obciążenia i przepusty rozdzielnic, tworząc rysunki wykonawcze dla każdego komponentu, co pozwala im dzielić infrastrukturę na segmenty i tworzyć montowalne moduły. Specyfikacja trafia następnie do hali produkcyjnej, skąd wyjeżdżają gotowe zestawy: pospinane, spakowane i dokładnie opisane.

Każda paleta jest następnie dostarczana na budowę dokładnie w momencie instalacji, przenoszona z ciężarówki za pomocą dźwigu, opuszczana bezpośrednio na odpowiednie miejsce i instalowana w ciągu kilku minut.

– To naprawdę wspaniale przemyślany sposób pracy – mówi Creel. – Nic nie składamy ani nie składujemy na miejscu, nie ma pustych przebiegów. Przewody przyjeżdżają gotowe i trafiają bezpośrednio tam, gdzie powinny. Po opuszczeniu zakładu produkcyjnego nie ma żadnych modyfikacji – podkreśla wiceprezes Miller Electric.

Mądrzejszy i bardziej bezpieczny sposób pracy

Dzięki dostawom bezpośrednim, możliwym dzięki Revit i Navisworks, firma Miller Electric może pracować efektywnie – dotrzymując terminów, a jednocześnie zachowując spójność i wysoką jakość instalacji. Creel wskazuje zwłaszcza na fakt, że zwiększona płynność pracy umożliwia stworzenie znacznie bezpieczniejszego, bardziej przyjaznego dla środowiska miejsca pracy ze względu na wyeliminowanie konieczności wytwarzania i składowania nadmiarowych materiałów na placu budowy oraz zmniejszenie ilości wejść instalatora na drabinę.

Ponadto, dzięki świetnej koordynacji firma Miller Electric Company nierzadko instaluje infrastrukturę elektryczną wcześniej niż pojawią się inne elementy wyposażenia budynku. Jest to odejście od normy, ponieważ elektrykę instaluje się zazwyczaj na końcu.

– Inni fachowcy dostrzegli, że pracujemy w sposób bardziej przemyślany i tak zostaliśmy liderem placu budowy –powiedział Creel. – Wchodzimy, kładziemy instalacje i wychodzimy: szybko i bezpiecznie. Zamiast gonić terminy możemy je wyprzedzać.

We wszystkich elementach, które dostarczamy na miejsce pracy wskaźnik sukcesu wynosi 100%. Taki stopień skuteczności możliwy jest tylko dzięki informacjom i rozwiązaniom oferowanym przez Autodesk i BIM.

– Alan Creel
Wiceprezes ds. usług wstępnych w Miller Electric Company

Poza projektem

W ostatnim czasie firma Miller Electric Company przeniosła model pracy w trybie dostaw bezpośrednich do innych projektów,

tworząc najlepszą praktykę w zakresie kładzenia przewodów na dowolnego rodzaju placu budowy. BIM i prefabrykacja są ściśle zintegrowane; wzajemnie zwiększają wartość, jaką każde z tych rozwiązań wnosi do produktywności, bezpieczeństwa, reputacji i dochodów firmy.

– Nie modelujemy tego, czego nie wykonujemy z prefabrykatów i nie prefabrykujemy niczego, co nie zostało zamodelowane w BIM. W ten sposób możemy wykonać całkowity model terenu i w jasny sposób przedstawić nasze oczekiwania: na podstawie wizualizacji. W chwili obecnej projektowanie przedbudowlane jest skuteczne nieomal w 100%, ponieważ informacje dostarczane do naszych arkuszy kalkulacyjnych są jasne, zwięzłe, a także oparte na kontekście.

Link do oryginału artykułu w PDF.

FIRMA
Miller Electric Company

LOKALIZACJA
Jacksonville, Floryda, USA

OPROGRAMOWANIE
Autodesk®  AEC Collection