Bartłomiej Jeruzal

364

Zapraszamy do kontaktu z Panem Bartłomiejem absolwentem Szkoły Letniej BIM: b.jeruzal@gmail.com

Bartłomiej Jeruzal – Summer BIM School in Cracow from bim.edu.pl

Model architektoniczny projektu samodzielnego

Model konstrukcji projektu samodzielnego

Model instalacji projektu samodzielnego