Arkadiusz Zalewski

12

Zapraszamy do kontaktu z absolwentem szkolenia Szkoła BIM z tworzenia wielobranżowego modelu BIM, współpracy międzybranżowej (architektura, konstrukcje i instalacje), symulacji procesu budowy, tworzenia przedmiarów i zestawień oraz pracy na platformie CDE: zal.arkadiusz@gmail.com