Anna Tenerowicz-Jedwabny

368

Zapraszamy do kontaktu z Panią Anną absolwentką Szkoły Letniej BIM: a.tenerowicz.jedwabny@gmail.com

Anna Tenerowicz – Jedwabny – Summer BIM School in Cracow from bim.edu.pl

Model architektury pracy samodzielnej

Model konstrukcji pracy samodzielnej

Model instalacji pracy samodzielnej