Ankieta dot. Cyfryzacji procesu budowlanego

256

Zachęcamy do wypełnienia krótkiej ankiety opracowanej przez Ministerstwo Rozwoju. Jej celem są konsultacje merytoryczne wzorów dokumentów BIM opracowywanych w ramach projektu „Cyfryzacja procesu budowlanego” realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z PWC i wspieranego przez Komisję Europejską.

https://www.gov.pl/web/rozwoj/cyfryzacja-procesu-budowlanego—ankieta-nt-wzorow-dokumentow-bim?fbclid=IwAR1XP6EfZnPvWAAFy75nlniQ-HcjonwLGJ6qTJrMbZS2kuEmMMOpNY9_9vo