Amelia Muskała

307

Zapraszamy do kontaktu z absolwentem szkolenia Szkoła BIM z tworzenia wielobranżowego modelu BIM, współpracy międzybranżowej, optymalizacji modelu, symulacji procesu budowy i tworzenia dokumentacji technicznej. Zapraszamy do oglądnięcia modeli 3D i prezentacji końcowej z materiałów stworzonych przez Panią Amelię. Kontakt pod e-mailem: amelia.muskala@gmail.com

Wielobranżowe modele BIM po szkoleniu

Absolwenci szkolenia tworzyli w grupach, na modelu centralnym w BIM 360 Design, dwa budynki: budynek biurowy i budynek socjalny. Każdy modelował część modelu BIM w branży:

  • architektura,
  • konstrukcja,
  • instalacji wentylacji,
  • instalacje klimatyzacji,
  • ciepłej – zimnej wody użytkowej,
  • kanalizacji,
  • instalacji wody opadowej.

Efekty pracy grupowej przedstawiamy w formie sześciu interaktywnych modeli BIM.

Model BIM 360 budynku biurowego – instalacje wentylacji

Model BIM 360 budynku socjalnego – instalacje klimatyzacji i wod-kan

Model BIM 360 budynku biurowego – architektura i konstrukcje

Model BIM 360 budynku biurowego – instalacje klimatyzacji i wod-kan

Model BIM 360 budynku socjalnego – architektura i konstrukcje

Model BIM 360 budynku socjalnego – instalacje wentylacji