Zapraszamy na konferencję BIMAction we Wrocławiu. Poprowadzimy 11 maja od 11:30-13:00 warsztat inżyniera budowy i warsztat konstruktora. Zapisy tutaj: http://www.bimaction.pwr.edu.pl/
Zapraszamy do kontaktu z Panią Kingą kingawielgus.kw@gmail.com, absolwentką szkolenia Revit 1 i 2 stopień. Kinga Wielgus – BIM Engineer from bim.edu.pl
Zapraszamy do kontaktu z Panem Jakubem, japietrzak96@gmail.com absolwentem szkolenia Revit 1 i 2 stopień. Jakub Pietrzak – BIM Engineer from bim.edu.pl
Zapraszamy do kontaktu z Panią Martą, absolwentką Szkoły Zimowej BIM: marta_zatoka@o2.pl Marta Zatoka - Winter BIM School in Cracow - BIM Coordinator from bim.edu.pl
Zapraszamy do kontaktu z Panią Honoratą, absolwentką Szkoły Zimowej BIM: honoratawludarczyk@gmail.com Honorata Wludarczyk - Winter BIM School in Cracow - BIM Coordinator from bim.edu.pl
Zapraszamy do kontaktu z Panią Katarzyną, absolwentką Szkoły Zimowej BIM: sapota.katarzyna@gmail.com Katarzyna Sapota Zawalska - Winter BIM School in Cracow - BIM Coordinator from...
Zapraszamy do kontaktu z Panem Michałem, absolwentem Szkoły Zimowej BIM: pliszek.michal@gmail.com Plomba w zabudowie liniowej, model Architektury Plomba...

Szkoła BIM

Case study