10 głównych zalet BIM

919

Rentowność usprawnionych procesów projektowych sprawia, że branże architektoniczna, inżynieryjna czy budowlana coraz sprawniej i szybciej przechodzą od rysunków 2D do profesjonalnych modeli 3D.

Projektowanie oparte na modelach zdecydowanie zwiększa wydajność i znakomicie sprawdza się podczas koordynacji realizacji projektu. Poniżej przedstawiamy 10 głównych korzyści modelowania informacji o budynku (BIM) oraz informacje o tym, w jaki sposób może przyczyniać się ono do oszczędności czasu i nakładów finansowych na projekty budowlane
czy infrastrukturalne.

1. Wierne odtworzenie rzeczywistości.
Ulepszone narzędzia mapowania i udostępnione obrazy ziemi to zdecydowanie większa i bardziej precyzyjna ilość informacji o miejscach realizacji projektu. Użytkownicy mają do dyspozycji zdjęcia satelitarne i cyfrowe wraz z laserowymi skanami istniejącej już infrastruktury, które w niezwykle dokładny sposób odtwarzają rzeczywistość i znacząco optymalizują przygotowania. Dzięki BIM architekci otrzymują wszystkie dane wejściowe skompilowane i udostępnione jako model – takiego rozwiązania nie są w stanie zapewnić stosowane dotąd plany rysowane na papierze.

2. „Nie marnuj czasu, a nie będziesz w potrzebie.”
Współdzielony model zmniejsza konieczność dodatkowej obróbki i powielania rysunków na potrzeby wymagań różnych działów. Model zawiera więcej informacji niż zestaw rysunków i umożliwia każdemu użytkownikowi czy wykonawcy wprowadzanie do projektu komentarzy, uwag czy pomysłów. Narzędzia do rysowania dostępne w BIM są o wiele szybsze niż analogiczne narzędzia 2D, a każdy stworzony w nim obiekt powiązany jest z bazą danych. Ta z kolei, jest szalenie pomocna w poszczególnych etapach prowadzonych prac. Przykładem mogą być przedmiary ilości i rozmiarów okien, które są automatycznie aktualizowane w miarę postępu projektu. Sama opcja szybkiego i skomputeryzowanego zliczania komponentów stanowi istotne źródło oszczędności pracy i kosztów.

3. Zachowanie kontroli.
Cyfrowe, bazujące na modelach procesy projektowe to również pomoc w postaci autozapisywania oraz funkcja odniesień do historii projektu. Te narzędzia dają użytkownikom pewność, że ich praca nad modelem została zachowana, a. stały dostęp do historii poprzednich wersji modelu pozwala skutecznie zapobiec utracie lub uszkodzeniu plików.

4. Poprawa współpracy.
Zastosowane w BIM modele znacznie ułatwiają współpracę. Szereg funkcji dostępnych wyłącznie w cyfrowych procesach udostępnianych jest w chmurze. Dzięki znajdującym się tutaj narzędziom poszczególne działy mogą udostępniać swoje złożone modele projektów i koordynować prace z innymi użytkownikami. Funkcje oceny i dodawania komentarzy gwarantują, że każdy może wnieść swój wkład w ewolucję projektu, a wprowadzone zmiany są gotowe do realizacji już w momencie ukończenia koncepcji i przejścia do etapu budowy.

5. Tworzenie symulacji i wizualizacji.
Zastosowane narzędzia symulacyjne pozwalają architektom na wizualizację nawet najbardziej zmiennych i nieprzewidywalnych czynników -przyjrzenie się nasłonecznieniu w różnych sezonach lub obliczenie wydajności energetycznej budynku nie jest teraz problemem. Aplikacja posiada zdolność do zastosowania reguł wykorzystujących prawa fizyki i przyrody stanowiąc tym samym najlepsze uzupełnienie pracy inżynierów i wszystkich członków zespołu projektowego. Oprogramowanie jest w stanie wykonywać czynności zdecydowanie wykraczające poza sztywne analizy i modelowanie, łącząc wiedzę i reguły
w jedną usługę, którą można uruchomić jednym kliknięciem.

6. Rozwiązywanie konfliktów.
Zestaw narzędzi BIM umożliwia automatyczne wykrywanie kolizji elementów takich jak przewody elektryczne lub kable przebiegające w belce. Dzięki wstępnemu modelowaniu tych szczegółów możliwe jest wczesne wykrywanie nieprawidłowości oraz znaczne zmniejszenie liczby kosztownych pomyłek podczas budowy. Model gwarantuje również idealne dopasowanie elementów prefabrykowanych, a to z kolei zapewnia łatwość instalacji eliminując konieczność ich lokalnego wytwarzania.

7. Określanie kolejności działań.
Dzięki modelowi nadrzędnemu i precyzyjnemu zestawowi podmodeli dla każdej fazy budowy, możliwe jest skoordynowanie sekwencji działań, dostaw materiałów i pracy zespołów, a to zdecydowanie zwiększa wydajność procesu budowlanego. Dodatkowo, uzupełniony o animacje model ułatwia koordynację działań i procesów związanych z budową, tworząc przewidywalną ścieżkę prowadzącą do oczekiwanego efektu.

8. Koncentracja na szczegółach.
Choć model stanowi doskonały punkt końcowy dla transferu wiedzy, to jednak wciąż istnieje
potrzeba udostępniania pozostałym członkom zespołu projektowego tradycyjnych planów, przekrojów i elewacji czy pozostałych raportów. Dzięki zastosowanym funkcjom automatyzacji i dostosowywania wszystkie te niezbędne arkusze danych pozwalają na zaoszczędzenie cennego czasu przeznaczonego na sporządzanie wstępnych projektów.

9. Doskonała prezentacja.
Biorąc pod uwagę, że gotowy projekt odzwierciedla i dopasowuje rzeczywistość, model stanowi wszechstronne narzędzie komunikacyjne służące do przekazywania informacji o zakresie, etapach i wyniku projektu. Fakt, że projekt jest w pełni trójwymiarowy, oznacza zatem krótszy czas renderowania imponujących widoków i wirtualnych spacerów, które są używane podczas sprzedaży powierzchni komercyjnych i podczas uzyskiwania niezbędnych zezwoleń formalnych.

10. Gwarancja stałej dostępności.
Dodatkową zaletę oprogramowania stanowi model powiązany z bazą danych. Dzięki niemu wszelkie informacje dotyczące projektu są dostępne na wyciągnięcie ręki. Szczegóły projektu są do dyspozycji użytkowników dowolnym czasie, miejscu i na dowolnym urządzeniu.